Nieuwe locatie in Dordrecht!

Woonzorgnet gaat uitbreiden in de gemeente Dordrecht-Drechtsteden! Gemeente Dordrecht heeft de inschrijving voor Beschermd Wonen open gezet voor nieuwe partijen, omdat de wens er was om een breder en meer flexibel aanbod te realiseren. Woonzorgnet zal dit jaar nog toetreden als nieuwe aanbieder. Met deze nieuwe zorgonderneming kan de gemeente Dordrecht marktwerking in de zorg realiseren. Mensen krijgen nu meer keuzemogelijkheden op het gebied van Beschermd Wonen.

Doelgroep

De doelgroepen die we in Dordrecht-Drechtsteden gaan bedienen zijn:

- Mensen met algemeen psychiatrische problematiek

- Mensen met een autisme-spectrumstoornis

- Mensen met psychiatrische- en verslavingsproblematiek

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt om een geschikte locatie te vinden die aan alle moderne eisen voldoet, een professioneel team samen te stellen en te zorgen dat we in het derde kwartaal van 2017 de eerste bewoners welkom kunnen heten. We zullen starten met Overbruggingszorg ( zorg voor mensen die door de gemeente geindiceerd zijn voor Beschermd Wonen, maar nog op de wachtlijst staan) en Individuele begeleiding, waarna we uiteindelijk 25 plekken voor Beschermd Wonen aanbieden volgens het eiland-satelliet model. Dat wil zeggen; een basislocatie met ongeveer 16 wooneenheden, met daaromheen enkele losse wooneenheden waar men in een meer zelfstandige vorm kan wonen, maar wel de ondersteuning van Woonzorgnet ontvangt.

Contact

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de nieuwe locatie in Dordrecht-Drechtsteden, neem dan contact op met:

Woonzorgnet

Locatie Dordrecht-Drechtsteden

Teamleider Paul van Geene

M: 06 12 84 73 44

E: p.vangeene@woonzorgnet.nl

Ons tijdelijke kantoor is gevestigd aan de Johan de Witstraat 40a in Dordrecht. ( Op de 1e verdieping in het pand van MEE.)

Ook kunt u contact opnemen met onze Centrale Diensten te Renkum, afdeling Zorgbemiddeling. T: 0317 398 800.

We helpen u graag verder!

 

Eigenschappen