Hanne Derickx nieuwe Operationeel directeur Woonzorgnet

Bas draagt het stokje over aan Hanne

'Ik heb een duidelijke focus op een hoge kwaliteit van dienstverlening. Verder wil ik vanuit de inhoud doorontwikkelen, doen waar we goed in zijn' - Hanne

  1. Home
  2. Actueel
  3. Hanne Derickx nieuwe Operationeel directeur Woonzorgnet

Hanne Derickx nieuwe Operationeel directeur Woonzorgnet

Per 1 september 2021 vervult Hanne Derickx de functie van Operationeel Directeur bij Woonzorgnet. Bas Steenbergen verzorgde vanaf 2010 met veel passie de directierol en draagt nu het spreekwoordelijke stokje aan hem over. “Hanne heeft binnen Woonzorgnet de afgelopen jaren grote stappen gezet in zowel de inhoudelijke als bedrijfsmatige ontwikkeling van de organisatie en zet hiermee een logische volgende stap. Mijn rol zal zich toespitsen op Algemeen directeur/bestuurder van Woonzorgnet, als onderdeel van Orpea. Orpea organiseert in Nederland verschillende typen zorg, verdeeld over drie pijlers; thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en woonzorg voor ouderen. Mijn aandacht zal in toenemende mate uitgaan naar de verdere ontwikkeling van de ggz-pijler”, aldus Bas. We blikken terug op de route die Hanne tot dusver bewandeld heeft en kijken vooruit met een duidelijke focus op de kwaliteit van dienstverlening.
 

Hanne Derickx kreeg tijdens zijn jeugd al op jonge leeftijd mee dat mensen soms in lastige situaties terecht komen, waardoor zij ondersteuning nodig hebben om hun plek in de samenleving weer terug te vinden. “Ik ben opgegroeid op het terrein van de Rekkense inrichtingen, omdat mijn vader werkzaam was in een tbs-kliniek. Onze buren waren de kliniek, een afkickcentrum van Tactus en paviljoens waarin jongeren begeleid werden die met justitie in aanraking waren gekomen. Het kwam voor dat cliënten wel eens bij ons thuis kwamen, tijdens mijn vakanties werkte ik als tiener in de tbs-kliniek. We leefden min of meer met elkaar samen, zoals je dat in een dorp doet. Het heeft mij doen beseffen dat niet iedereen vanzelfsprekend een eerlijke kans in het leven krijgt en dat ik graag iets wil betekenen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Wanneer ik een kleine bijdrage kan leveren in het proces van een ander, dan geeft mij dat voldoening.”

'Iedereen verdient een plek (terug) in de samenleving'

 

Hoe ben je bij Woonzorgnet terechtgekomen? 

“In 1998 begon ik mijn carrière in asielzoekerscentra, om vervolgens een aantal jaren in de gehandicaptenzorg te werken. Daarna was het tijd voor een break en heb ik 2,5 jaar in Los Angeles gewoond waar ik huizen heb gebouwd. Uiteindelijk ben ik 12,5 jaar geleden bij Woonzorgnet terechtgekomen. Hier heb ik de mogelijkheid gekregen om mij van Persoonlijk Begeleider te ontwikkelen tot waar ik nu sta. Naast de gevolgde opleidingen heeft negen jaar teamleiderschap bij locatie de Keijenberg mij veel inzichten gegeven; het goed leren kennen van de doelgroep, het belang van een goed samenwerkend team en de samenwerkingsverbanden met ketenpartners en stakeholders. Het staat al jaren in de Woonzorgnet missie beschreven dat wij onze medewerkers stimuleren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling. We bieden iedereen de mogelijkheid en kans om zich te ontplooien. Dat zie ik terug bij medewerkers en ik kan uit eigen ervaring beamen dat dit geen loze beloftes zijn.”

Waar ligt voor jou de focus, wat is je persoonlijke missie?

“Naast de verantwoordelijkheid voor de operationele bedrijfsvoering en financiële resultaten heb ik een duidelijke focus op een hoge kwaliteit van dienstverlening bij de ondersteuning van cliënten. Verder wil ik vanuit de inhoud door ontwikkelen. Doen waar we goed in zijn: mensen via Woonzorgnet een plek en/of ondersteuning bieden waar wij hen zo waardig mogelijk zichzelf kunnen laten zijn, met goede en slechte dagen. Een veilige omgeving bieden waar vanuit de ondersteuning ingezet kan worden om het leven zo goed en zelfstandig mogelijk te normaliseren. Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen om een kwalitatief waardig leven te leiden. Ik wil met Woonzorgnet bijdragen aan het verbeteren van de mentale weerbaarheid en het teruggeven van de uniciteit.”

Een hoge kwaliteit in dienstverlening, hoe wil je dat waarborgen?

“Ik weet uit eigen ervaring dat het uitdagend kan zijn om in de ggz te werken. Het werk heeft impact op onze zorgprofessionals. Het is erg belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn, zodat het werk voldoende uitdaging én werkplezier blijft bieden. Iedereen heeft binnen Woonzorgnet een belangrijke bijdrage in het proces om cliënten goed te ondersteunen en de organisatie succesvol te houden. Dankzij een platte, efficiënte organisatiestructuur geven we enthousiast invulling aan de hoogwaardige dienstverlening en kwalitatieve ondersteuning waar we al jaren goed op gedijen.”

“Ook ben ik van mening dat de zorg altijd beter kan, zelfs wanneer we de dienstverlening al goed op de rit hebben. Onderscheidend blijven in de kwaliteit van dienstverlening kan alleen wanneer we kritisch naar onszelf en de mogelijke verbeterpunten blijven kijken. Het vraagt om een laagdrempelige, operationele aanpak. Dit doen we samen. Daarom vind ik het belangrijk om medewerkers en cliënten te ontmoeten en persoonlijk te spreken. Na 1,5 jaar met veel thuiswerken kan dat gelukkig ook weer.”

Hoe kijk jij naar het stigma binnen de GGz?

“Het stigma binnen de ggz draagt eraan bij dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vanuit de maatschappij het gevoel ervaren dat ze een uitzondering zijn. Emancipatie van de doelgroep is essentieel voor de-stigmatisering. In de westerse wereld en op social media zie je al dat er een beweging gaande is. Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid komen voor zichzelf op en geven een oprecht kijkje in hun leven. Door te laten zien wat betekent, om met bijvoorbeeld autisme of een depressie door het leven te gaan, creëren zij meer begrip. De Werk aan de Winkel locaties zijn wat mij betreft een antwoord van Woonzorgnet op het verminderen van het stigma. Iedereen is hier welkom, ongeacht je afkomst of achtergrond. Door met elkaar het gesprek aan te gaan creëren we meer begrip in de samenleving. Dat gaat het beste midden in de gemeenschap, in de wijk, want iedereen verdient een plek (terug) in de samenleving.”

Ook interessant

ROPI 2023: Doe je mee? Doe je mee!
28.11

ROPI 2023: Doe je mee? Doe je mee!

NieuwsOp 27 november organiseerde Woonzorgnet voor de 3e keer het ROPI-festival. Een dag met volop workshops voor medewerkers, cliënten en partners waarbij herstel ondersteunende zorg centraal stond. Dit jaar voor het eerst niet alleen voor…

Expertisedag: herstelondersteunende inzet hulphonden
06.11

Expertisedag: herstelondersteunende inzet hulphonden

NieuwsTwee tot drie keer per jaar organiseert Woonzorgnet een expertisedag voor medewerkers. Dit keer stond de dag in het teken van de hulphond. Sacha van Geel is Coördinator ervaringsdeskundigheid bij Woonzorgnet en organisator van de…