Ambulant - Ondersteuning thuis

Bij ondersteuning thuis, woon je niet meer op een van onze locaties, maar ben je doorgestroomd naar een zelfstandige woning. Je kunt dan nog wel gebruik maken van de ondersteuning die we bieden. We komen dan bij jou thuis. Hierbij geldt dat de ondersteuning 24 uur per dag beschikbaar is voor vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning en ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of werk. Tot slot kun je natuurlijk ook altijd terecht voor een luisterend oor. Samen met je Persoonlijk Begeleider maak je een zorgleefplan welke je eens in de 4 maanden evalueert en bijstelt waar nodig.

Ambulant begeleider vertelt: “ Een ambulant begeleider heeft een laagdrempelige houding, een oplossingsgericht karakter en is erop gericht je te ondersteunen en je zelfredzaam te maken door meer (be)grip op je eigen woon-, werk- en leefsituatie te krijgen. Jouw netwerk (familie, vrienden, werkgever, instanties, behandelaar ) wordt met jouw toestemming  betrokken bij de ondersteuning en begeleiding. Er wordt  zoveel mogelijk samengewerkt om de doelen, die door jezelf in het zorgleefplan zijn samengesteld, te realiseren”.

De ervaring leert dat we vaak eerst een aantal, meestal praktische, zaken moeten regelen voordat het eigenlijke ontwikkelingsproces tussen jou en je begeleider van start kan gaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het wegwerken van schulden en/of zorgdragen dat er gewerkt gaat worden aan inkomstenbeheer en/of schuldsanering. Daarnaast is het van belang dat we op de hoogte zijn van de verschillende regelingen en toeslagen waar jij recht op hebt en/of regelingen waar je zelf  voor in actie moet komen. Financiën zijn vaak een hot item voor onze doelgroep.

Een ander voorbeeld is het contact proberen te herstellen tussen jou en je familie/kinderen (eventueel met professionele hulp). Of helpen om uit een sociaal isolement te komen en te gaan participeren door middel van sport, zoeken naar een geschikte vrijwilligersplek of werk en het leren of ontdekken van een nieuwe hobby.

“ Ik heb leren computeren en heb via Facebook contact kunnen leggen met mijn kinderen. Dit contact is na vele lange jaren weer hersteld!”

Naast bovengenoemde praktische zaken die je samen met je begeleider regelt, is de begeleider natuurlijk ook je vertrouwenspersoon, een luisterend oor en in sommige  gevallen zelfs een maatje.

 “ Ik ben Woonzorgnet en de begeleiders dankbaar voor alle hulp, kansen, maar ook gezelligheid die ik heb ondervonden.”

Download folder Ambulante hulp - ondersteuning thuis (pdf)