Cliëntvoorzieningen

Woonzorgnet verstrekt naast ondersteuning, voeding en verblijf ook een aantal andere producten en diensten, ook wel cliëntvoorzieningen genoemd.

Woonzorgnet biedt bewoners het (voorheen door de AWBZ) voorgeschreven pakket aan diensten en producten.

Daar bovenop biedt Woonzorgnet nog een aantal cliëntvoorzieningen als extra service. Wanneer bewoners van deze extra service gebruik willen maken, vragen wij in sommige gevallen daarvoor een bijdrage.

De cliëntvoorzieningen die we aanbieden, staan in onze brochure Dienstverlening Woonzorgnet. Het gaat om de producten en diensten waar de meeste vragen over gesteld worden. Zo is precies duidelijk wat mensen mogen verwachten aan producten en diensten als ze komen wonen bij Woonzorgnet.