Cliëntvoorzieningen - aanvullende diensten


Woonzorgnet verstrekt naast ondersteuning, voeding en wonen ook een aantal andere producten en diensten, sommigen worden als extra service aangeboden. Wanneer bewoners van een extra service gebruik willen maken, vragen wij in sommige gevallen een bijdrage. 

De cliëntvoorzieningen die we aanbieden, staan naast onderstaande tabel uitgebreid beschreven in onze brochure Dienstverlening Woonzorgnet. Onderstaande voorzieningen gelden zowel voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) als voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

    Service Woonzorgnet Eigen verantwoording
1 Voeding  ____________   ____________
  Maaltijden, eten en drinken  
  Tussendoortjes
 
  Dieetvoeding medische indicatie
 
  Dieetvoeding zonder medische indicatie  
       
2 Vervoer   ____________   ____________
  Tussen locaties    X 
  Naar dagbesteding (afh. van afspraken)    X 
  Begeleiding bezoek arts (mits zorginhoudelijk bepaald)
 
  Sociale activiteiten (mits zorginhoudelijk bepaald)
 
       
 3 Wassen    ____________   ____________
  Waskosten ondergoed, bovengoed
 
  Waskosten linnengoed 
 
  Stoomkosten / speciale reiniging    X 
       
 4 Media    ____________   ____________
  Gebruik telefoon    X 
  Aanwezigheid TV- en internetaansluiting   X 
 
  Gebruik TV aansluiting  X 
 
  Gebruik internetaansluiting (kleine vergoeding)  X 
 
       
 5 Studio    ____________   ____________
  Gemeubileerd (indien gewenst)
 
  Eigen douche en toilet (op meeste locaties)
 
  Eigen voordeur (op meeste locaties)
 
       
Hulpmiddelen    ____________   ____________
  Opladen van elektrische hulpmiddelen
 
  Aanschaf kleine hulpmiddelen X  
  Aanschaf grote hulpmiddelen   (WLZ: aanvraag via zorgkantoor)
       
7 Verzekeringen   ____________   ____________
  Verzekering studio
 
  Verzekering inboedel WZN
 
  Verzekering inboedel eigen meubilair  
  Aansprakelijkheidsverzekering    X
  Zorgverzekering  
  Uitvaartverzekering  
  Overige verzekeringen  
       
8 Overig   ____________   ____________
  Zorg bij overlijden (gedeeltelijk, zie brochure Dienstverlening)
 


Vertrek
In de dienstverleningsovereenkomst is één maand opzegtermijn afgesproken. Op de dag van vertrek dient de studio leeg opgeleverd te worden. Gebeurt dit niet, dan moet Woonzorgnet de persoonlijke bezittingen tijdelijk opslaan. De kosten van eventuele opslag (à  € 100,- per maand) zijn voor rekening van de vertrekkende bewoner.

Geestelijke verzorging
Voor geestelijke verzorging kunnen cliënten participeren in de lokale geloofsgemeenschap. 

Extra voorzieningen
Woonzorgnet biedt geen extra voorzieningen aan zoals winkels, restaurants of bijvoorbeeld een kapper. Cliënten maken gebruik van de faciliteiten in de nabije omgeving, zodat zij zoveel mogelijk zelf participeren in de maatschappij. Dit bevordert de zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Welzijn en recreatie
Op elke locatie vinden welzijns- en recreatie-activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd in samenspraak met de cliënten van de locatie en de cliëntenraad, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeftes.