Cliëntvoorzieningen - aanvullende diensten


Woonzorgnet verstrekt naast ondersteuning, voeding en wonen ook een aantal andere producten en diensten, sommigen worden als extra service aangeboden. Wanneer bewoners van een extra service gebruik willen maken, vragen wij in sommige gevallen een bijdrage. 

Woonzorgnet biedt bewoners het (voorheen door de AWBZ) voorgeschreven pakket aan diensten en producten.

De cliëntvoorzieningen die we aanbieden, staan naast onderstaande tabel uitgebreid beschreven in onze brochure Dienstverlening Woonzorgnet

    Service Woonzorgnet Eigen verantwoording
1 Voeding  ____________   ____________
  Maaltijden, eten en drinken X  
  Tussendoortjes X  
  Dieetvoeding medische indicatie X  
  Dieetvoeding zonder medische indicatie   X
       
2 Vervoer   ____________   ____________
  Tussen locaties    X
  Naar dagbesteding (afh. van afspraken)    X
  Begeleiding bezoek arts (mits zorginhoudelijk bepaald) X  
  Sociale activiteiten    X
       
 3 Wassen    ____________   ____________
  Waskosten ondergoed, bovengoed X  
  Waskosten linnengoed   
  Stoomkosten / speciale reiniging    X
       
 4 Media    ____________   ____________
  Gebruik telefoon    X
  Aanwezigheid TV- en internetaansluiting   X  
  Gebruik TV aansluiting  X  
  Gebruik internetaansluiting (kleine vergoeding)  X  
       
 5 Studio    ____________   ____________
  Gemeubileerd (indien nodig)  
  Eigen douche en toilet (op meeste locaties)  
  Eigen vervoer (op meeste locaties)  
       
Hulpmiddelen    ____________   ____________
  Opladen van elektrische hulpmiddelen X  
  Aanschaf kleine hulpmiddelen X  
  Aanschaf grote hulpmiddelen   X
       
7 Verzekeringen   ____________   ____________
  Verzekering studio X  
  Verzekering inboedel WZN X  
  Verzekering inboedel eigen meubilair   X
  Aansprakelijkheidsverzekering    X
  Zorgverzekering   X
  Uitvaartverzekering   X
  Overige verzekeringen   X
       
8 Overig   ____________   ____________
  Zorg bij overlijden (gedeeltelijk) X  
  Vertrek    

 

Vertrek
In de dienstverleningsovereenkomst is één maand opzegtermijn afgesproken. Op de dag van vertrek dient de studio leeg opgeleverd te worden. Gebeurt dit niet, dan moet Woonzorgnet de persoonlijke bezittingen tijdelijk opslaan. De kosten van eventuele opslag (à  € 100,- per maand) zijn voor rekening van de vertrekkende bewoner.