Woonportfolio

Wat mag je verwachten van de begeleiding & ondersteuning van Woonzorgnet?

De begeleiding nodigt mensen uit om het persoonlijke levensverhaal te vertellen en ambities in kaart te brengen. Ook nodigt de begeleiding uit om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en aanwezige talenten, het benutten van meerdere rollen en het gebruik maken van sociale contacten. Waarom? Om er beter van te worden, te groeien! Niet in de zin van genezen, maar wel in persoonlijk functioneren. We zien graag dat onze dienstverlening leidt tot meer vertrouwen in eigen kracht, bewustwording en acceptatie van het eigen verhaal. Dat mensen weer naar eigen vermogen kunnen meedoen aan relaties en maatschappelijke participatie.

Onze begeleiders willen daarbij helpen. Dat is ingewikkeld want herstellen en empoweren, dat moeten mensen immers toch vooral zelf doen?! Dat klopt, maar begeleiders kunnen wel voorwaarden creëren, hoop en vertrouwen uitdrukken en geloof hebben dat die ander de macht en kracht heeft zelf stappen te zetten, hoe klein ook. Naast deze positieve betrokkenheid bieden begeleiders ook methodische en planmatige woonondersteuning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een woonportfolio, een soort menukaart van ondersteuningsmogelijkheden, zodat bewoners weten wat ze mogen verwachten van de dienstverlening van Woonzorgnet. Download de brochure Woonportfolio.

We maken gebruik van de volgende meetinstrumenten:

 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Participaptieladder
 • Mansa ( kwaliteit van leven)

Woonzorgnet hanteert de volgende levensdomeinen en bijbehorende modules: 

Woon- en leefomstandigheden -  “Je thuis voelen”

 1. Huishouden /aangenaam en prettig wonen
 2. Financiën en administratie (structuur en ordenen)
 3. Boodschappen en koken        

Participatie - “Midden in de samenleving”    

 1. Relaties/sociale contacten
 2. Dagbesteding/werk en school
 3. Vrije tijd en hobby’s     

Welbevinden -  “Je prettig voelen”  

 1. Psychisch welbevinden (acceptatie, zelfvertrouwen, herstel
 2. Zingeving
 3. Empowerment

Gezondheid - “ Gezond en vitaal”

 1. Medicatie en middelengebruik
 2. Leefstijl: gezond eten en bewegen
 3. Persoonlijke verzorging/hygiëne

Woonbegeleiders gebruiken verschillende hulpmiddelen om de ondersteuningsvragen te verduidelijken (Checklisten en Zelfredzaamheidsmatrixen). Wanneer het ondersteuningsplan duidelijk is, zullen met name de Woonbegeleiders, samen met andere betekenisvolle contacten, met de bewoner aan de slag gaan. Acties en activiteiten worden op de persoonlijke situatie toegesneden. Er worden gesprekken met de bewoner gevoerd, samen met de Woonbegeleider worden specifieke activiteiten ondernomen en soms zal een trainingsprogramma geboden worden. Er zijn groepsprogramma’s beschikbaar met de titel ‘Minder piekeren’, ‘Beter slapen doe je zo’, ‘Minder stress’. Voorbeelden van trainingsprogramma’s op maat zijn: aangenaam wonen, gezond eten en bewegen, zingeving en empowerment, relaties en contacten en vaardig in omgaan met geld en administratie.

Woonzorgnet biedt niet alleen een ruime en comfortabele wooneenheid waarin mensen op hun eigen manier kunnen wonen en leven, maar ondersteunt hierbij op allerlei manieren. Het gaat om de bewoner en daar stemt Woonzorgnet de dienstverlening op af.