"Ik ervaar het wonen op De Keijenberg plezierig en heb elke dag contact met medebewoners.

Richard, bewoners De Keijenberg


Het verhaal van Richard

Richard is geboren en getogen in Arnhem in een gezin van vier, vader moeder en een jongere zus. Richard gaf aan in zijn jeugd verschillende uitdagingen te hebben gehad en belandde al snel door een drugsprobleem op het verkeerde pad, waardoor hij een aantal jaar in de gevangenis heeft gezeten. Door goed gedrag mocht hij eerder gaan. Op dit moment woont Richard al drie jaar bij Woonzorgnet. Richard heeft sinds zijn verhuizing naar Woonzorgnet flinke stappen gemaakt in zijn herstel. Hierdoor heeft hij een positieve toekomstvisie met als doel om binnen drie jaar ambulant te gaan wonen.

 

Woonzorgnet

Drie jaar geleden kwam Richard bij Woonzorgnet te wonen op de locatie De Heuve in Silvolde. Hij heeft het daar goed gehad en echte vrienden gemaakt. Richard woont nu op locatie De Keijenberg in Renkum. Als de vraag gesteld wordt waarom hij naar deze locatie is verhuisd terwijl hij het op locatie De Heuve in Silvolde goed heeft gehad, geeft Richard aan dat dit niet zijn eigen keuze is geweest en volgt er lachend aan toe dat hij misschien iets gedaan heeft, waardoor hij van locatie moest wisselen.

 

Hij ervaart het wonen op De Keijenberg plezierig en heeft elke dag contact met medebewoners. Af en toe vindt Richard het wonen in een groep een uitdaging vanwege de drukte. Gelukkig heeft hij een prettige eigen kamer waar hij zich in kan terugtrekken. Op dit moment is Richard aan het verhuizen naar een nieuwe, wat ruimere, kamer. Daarnaast sport hij veel. De sport die hij beoefent is kickboksen en fitness. Daarnaast volgt Richard graag cursussen. Hij heeft o.a. onlangs de BHV-cursus afgerond. Hij is hier zichtbaar trots op!

 

Doelen

Door enkele gebeurtenissen op de locatie is Richard tot de conclusie gekomen dat hij niet meer op de oude manier in het leven wilt staan en heeft daarom als doel gesteld, om binnen enkele jaren zelfstandig te gaan wonen. Hij heeft het gevoel dat het dan nog beter zal gaan, omdat hij niet veel drukte om zich heen heeft wat hij wel zo nu en dan ervaart op de locatie. Zo kan hij zich beter focussen op wat hij belangrijk vindt voor zichzelf, zoals zijn dagbesteding uitbreiden en het huidige sportritme vasthouden.

 

Wat voor Richard ook belangrijk is, is om de relatie met zijn vader, die hij 10 jaar lang niet gesproken en gezien heeft, in de toekomst te herstellen. Richard heeft daarom ook als doel gesteld om de band met zijn vader weer op te bouwen. Met zijn zus heeft Richard sporadisch contact. Dit zou hij ook graag intensiever zien. Zijn relatie met zijn moeder is goed. Zij hebben dagelijks contact.

 

Samen met Richard zijn Persoonlijk begeleider en Woonbegeleider heeft hij een Zorgleefplan opgesteld waar deze doelen in terugkomen.

 

 Project Unleash

Twee jaar geleden heeft Richard samen met een aantal medebewoners een wereldrecordpoging gedaan om binnen 24 uur in drie verschillende landen één uur te sporten. Dit record is gevestigd.

Op 10 november jl. is de kick-off geweest om het gevestigde record te gaan verbreken. De groep bewoners gaan de uitdaging om nu in vier landen één uur te trainen binnen de 24 uur. Richard ziet dit als een grote uitdaging en gaat hier met volle overtuiging voor!

 

Hoe leef je daar naartoe samen met je mede-sporters?

Er is veel spanning en soms de twijfel of we het gaan halen, maar we gaan er samen voor en gaan het halen! We motiveren elkaar om dit doel te bereiken middels elkaar soms van de kamer af te halen, wanneer iemand ongemotiveerd is.

 

De aanpak van Richard is: Door zichzelf te zijn en zijn geest vrij te maken, zodat hij zich kan blijven focussen op dit doel. Het positieve wat hij voor ogen heeft, is de mooie oorkonde die hij als herinnering mag ontvangen voor het behaalde record. En de reacties van familie die trots zijn op hem!

 

Nieuwe baan

Sinds enkele weken is Richard één keer per week een half dagdeel werkzaam bij een sportcentrum waar hij met veel plezier werkt. Hij houdt zich o.a. bezig met het onderhoud, de schoonmaak en pakt af en toe een zonnebankje mee, geeft hij knipogend aan. Hij heeft zijn BHV pas gehaald en dit is een mooie bijkomstigheid op zijn werkplek, waar veel mensen inspannend aanwezig zijn.

 

Wensen

De toekomstvisie van Richard is om bij het sportcentrum te blijven werken met mogelijk op termijn uitbreiding van uren, omdat hij het daar naar zijn zin heeft. Daarnaast ziet hij zichzelf over drie jaar zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning van Woonzorgnet. Om deze stap te  kunnen maken is het herstellen van het contact met zijn familie belangrijk voor hem.

 

Richard ziet zijn toekomst positief tegemoet doordat hij in een fijne omgeving bij Woonzorgnet kan werken aan zijn herstel en de ondersteuning die hij daarbij krijgt van de begeleiding en de medebewoners van Woonzorgnet.

terug naar overzicht