Twee werelden

“Hoe sta ik in de wereld” is een vraag die ook onze bewoners bezighoudt. Het is onze ervaring dat mensen die beschermd wonen soms in twee heel verschillende werelden lijken te leven. Het leven thuis op de locatie en het leven bij familie en vrienden. De vraag ‘hoe sta ik in de wereld’ wordt dan heel concreet: aan welke eisen en verwachtingen moet ik bij wie voldoen? We merken dat dit niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor familie van onze bewoners lastig kan zijn, met als gevolg onbegrip en frustratie. Dan kan het gevolg zijn dat mensen zich in hun eigen wereldje terug trekken. Wij ondersteunen bewoners en familieleden om hierin de juiste keuzes te maken.

Daarvoor is samenhang en afstemming nodig met de verschillende netwerken van de bewoner. Samen doen, grenzen stellen en keuzes maken op een open en transparante wijze. Zo werken wij aan relaties tussen die verschillende werelden.

Ten aanzien van familie hebben we niet voor een aparte familieraad gekozen. Wij kiezen voor een directe vorm van ondersteuning als onderdeel van het begeleidingsplan van de bewoners.

Familieleden worden betrokken bij:

  •  het intakeproces
  •  de het tot stand komen van het begeleidingsplan
  •  het onderzoek naar de kracht en mogelijkheden van het netwerk
  •  bij de realisatie van de begeleidingsdoelen
  •  bij de halfjaarlijkse evaluatie van de begeleidingsplannen
  •  bij familiedagen, beleidsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten op locatie

Dit is niet altijd eenvoudig. Soms is er teveel gebeurd in familieverband en zijn verhoudingen te zeer beschadigd. De bewoner van Woonzorgnet is primair onze klant en bovenstaande activiteiten zullen altijd mede in samenspraak met de bewoners gemaakt moeten worden. De begeleiding probeert daar op een juiste wijze in te bemiddelen.