• Krijg ik mijn verblijf vergoed als ik bij Woonzorgnet kom wonen?

  Verblijf wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Om bij Woonzorgnet te kunnen komen wonen heb je een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) indicatie of beschikking nodig. Deze is aan te vragen bij de gemeente waarin je woont. Ook kan onze afdeling Zorgbemiddeling je helpen bij het invullen van de aanvraag.  Daarnaast moet er een  eigen bijdrage betaald worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen in het peiljaar en is voor iedereen anders. Dit wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Zie voor meer informatie  www.cak.nl .

  Bekijk hier de brochure Eigen bijdrage 2016 van het CAK.

 • Wat is een eigen bijdrage en hoeveel hou ik dan over in de maand?

  Een eigen bijdrage is een bedrag wat je, naast de kosten die vergoed worden vanuit de WMO, zelf betaalt om te kunnen wonen bij Woonzorgnet of een andere instelling. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je salaris/inkomsten. De hoogte wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en is dus voor iedereen anders. Je houdt altijd de zak- en kleedgeldnorm over. Hiervan moeten nog wel de ziektekostenpremie en eventuele schulden afgelost worden. Kijk voor meer informatie op www.cak.nl . of klik hier om de brochure Eigen bijdrage 2016 van het CAK te downloaden.

 • Moet ik verplicht mee eten als ik bij Woonzorgnet woon?

  Op de meeste locaties bepaal je zelf of je gezamenlijk wil eten of dat je liever alleen in je eigen studio de maaltijd nuttigt.

  Bij de overige locaties bestaan 2 opties:

  •  Zelf een kant-en-klaar maaltijd inkopen bij de plaatselijke supermarkt
  •  Zelf boodschappen doen en alleen of gezamelijk een maaltijd bereiden

   

 • Kan ik mijn huisdier meenemen als ik bij Woonzorgnet kom wonen?

  In overleg met je begeleider is het mogelijk om gekooide dieren zoals vogels, konijnen of cavia’s mee te nemen. Ander soortige huisdieren dienen in overleg met de Teamleider te worden besproken.

 • Mag er iemand komen logeren als ik bij Woonzorgnet woon?

  Als je bij Woonzorgnet woont is het toegestaan om logees te ontvangen. Wel gaat dit altijd in overleg met je Persoonlijk Begeleider en moet dit vooraf gemeld worden.

 • Mag ik bij Woonzorgnet mijn eigen Persoonlijk Begeleider kiezen?

  Als je bij Woonzorgnet komt wonen krijg je in eerste instantie een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Mocht gaandeweg blijken dat de samenwerking niet goed verloopt, kun je dit bespreekbaar maken.

 • Mag ik alcoholische dranken drinken op de locatie?

  Dit is afhankelijk van de locatie waar je woont en van je eigen ondersteuningsvraag. Dit onderwerp is opgenomen in de huisregels, de locatieregels en in je ondersteuningsplan. Het is dus voor iedereen verschillend.

 • Wat zijn de toelatingscriteria?

  • Woonzorgnet biedt beschermd wonen en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening. Het gaat in dit geval om mensen die in hun huidige situatie hinder van hun aandoening ondervinden maar niet primair op een behandelsetting zijn aangewezen. Zij dienen echter wel terug te kunnen vallen op 24 uurs- of ambulante begeleiding.

  • Woonzorgnet kent locaties met alcohol- en drugsarmbeleid en locaties met een alcohol en drugsvrij beleid.

  • Bewoners dienen een geldige CIZ indicatie/beschikking te hebben waarbij de datum van herindicatie niet binnen een tijdsbestek van plus minus 6 maanden dient te liggen. Voor een 24-uurs locatie dient de indicatie/beschikking in ZZP te zijn afgegeven en de grondslag psychiatrie bevatten. Voor ambulante begeleiding dient er eveneens een geldige CIZ-indicatie/beschikking met de grondslag psychiatrie te zijn.

  • In het geval van een verslaving dient er geen klinische behandeling meer nodig te zijn. Poliklinische behandeling is vanzelfsprekend wel mogelijk. In verband met mogelijke terugval dienen de afspraken met de externe behandelaren (o.a. uit de verslavingszorg) vooraf schriftelijk aangeleverd te worden en dienen er time-out mogelijkheden te zijn bij terugval.

  • Het dient aantoonbaar te zijn dat er in de huidige situatie geen criminele activiteiten plaatsvinden. (ongeacht het feit of een bewoner wel of geen crimineel verleden heeft). Contra-indicatie: mensen die rechtstreeks uit detentie komen. Dit i.v.m. het open karakter binnen Woonzorgnet.

  • Woonzorgnet biedt geen behandeling maar werkt wel met behandelaars samen. De bewoner dient een behandeltraject met succes te hebben doorlopen. Woonzorgnet is een vervolgstap. Om deze overgangsperiode te vergemakkelijken dient er een behandelaar betrokken te zijn en onderhoudt de bewoner het contact met een behandelaar. Deze is dan ook verantwoordelijk voor het maken van de afspraken rond de behandeling.

  • Bewoners dienen de kennismaking, intake- en plaatsingsprocedure (procedure 210) te hebben doorlopen.

 • Wat zijn de uitsluitingscriteria?

  • Met een actieve psychiatrische stoornis die behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting.

  • Met een crisisindicatie.

  • Die aantoonbaar deelnemen aan criminele activiteiten/ Plaatsing direct vanuit detentie/ Seksuele delinquenten met gevaar voor recidive.

  • Jonger dan 18 jaar.

  • Met een verstandelijke beperking.

  • Met ernstige cognitieve stoornissen.

  • Die een zodanige mate van verpleging nodig hebben dat een verpleeghuis situatie van toepassing is.

  • Die zich actief met prostitutie bezighouden.

  • Met dementie.

  • Die eerder bij Woonzorgnet in zorg zijn geweest en waar vanwege escalaties een gedwongen afsluiting van zorg heeft plaatsgevonden.