Eigenschappen

 • Hoofdlocatie 16 woonstudio's
 • Nevenlocaties
 • Stadslocatie
 • Gezamenlijk dakterras
 • Muziekruimte
 • Grote berging
 • Inpandige fietsenstalling

 

"Ik heb mijn plek gevonden bij Woonzorgnet!"

 

Locatie NIJMEGEN                                                       

Op locatie Nijmegen, aan de rand van het centrum van Nijmegen, bieden wij ondersteuning en woonbegeleiding in een 24-uurs setting aan mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme of mensen met psychiatrische problematiek, waarbij andere problematieken, zoals V&V (Verpleging en Verzorging), voorliggend zijn. Naast de studio's op onze hoofdlocatie Achter de Bank bieden wij ook zgn. satellietwoningen aan, op max. 5 km van de hoofdlocatie. Met een betrokken en enthousiast team werken we samen met onze bewoners aan hun herstel. De nadruk ligt op deze locatie op het zo zelfstandig mogelijk wonen.

Locatie Nijmegen

We werken volgens het "eiland- satelliet- zelfstandig wonen met ambulante begeleiding" model. In Nijmegen bieden wij beschermd wonen op de hoofdlocatie (eiland) Achter de Bank. Als bewoners toe zijn aan meer zelfstandigheid, dan kunnen zij doorstromen naar een satellietwoning en vervolgens de stap zetten naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. In principe behoudt de bewoner zijn/haar "eigen" begeleider tijdens het hele traject.

Het pand aan Achter de Bank beschikt over 16 woonstudio's. Op de eerste verdieping is een algemene ruimte waar bewoners samen kunnen komen. Ook is er op deze verdieping een dakterras voor gezamenlijk gebruik. De studio’s zijn ruim en beschikken allen over een eigen douche, toilet en keukenblok. De satellietwoningen staan midden in de wijk en beschikken over alle voorzieningen die een zelfstandige woning nodig heeft.

We vinden het belangrijk dat mensen hun eigen sfeer creëren in  hun studio. Een zelfstandige, veilige plek waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Een plek van waar uit mensen op een persoonlijk wijze aan het eigen herstelproces kunnen werken. De meeste mensen op deze locatie werken, volgen een opleiding  of hebben een andere vorm van dagbesteding.

Klik hier om foto's van de locatie te bekijken! 

Omgeving                                                                                                                         

Nijmegen is een gezellige stad waar de cultuurliefhebber zijn hart op kan halen. Het ligt aan de Waal, waar je vele gezellige restaurantjes en terrasjes kunt vinden. Ook in de Ooijpolder en de bossen kun je heerlijk vertoeven. Verder biedt het centrum van Nijmegen naast de vele winkels nog een bibliotheek, theater, meerdere bioscopen en op maandag en zaterdag is er markt.

Doelgroep                                                                                                                        

De doelgroep op locatie Nijmegen is EPA ( mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening) en Autisme. We werken samen met andere GGZ instellingen en organisaties die mensen met autisme begeleiden, om samen de beste ondersteuning te kunnen bieden aan onze bewoners. Ook voor mensen met spychiatrische problematiek die een Wlz-indicatie hebben, maar waarbij andere problematiek, zoals V&V (Verpleging en Verzorging) voorliggend zijn, zijn er enkele beschikbaar op de locatie. Woonzorgnet heeft dan ook een aantal begeleiders met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond.

Herstel & Participatie                                                                                                      

De begeleiding richt zich voornamelijk op  herstel en participatie. Er wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van het Woonportfolio, E-herstel en ervaringsdeskundigheid. De begeleiding is individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaalt de bewoner de ondersteuning.

Woonportfolio                                                                                                                 

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel                                                                                                                            

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid                                                                                                

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding                                                                                                                  

Doordat je op deze locatie bijna alles binnen handbereik hebt, is de drempel om deel te nemen aan de maatschappij laag. Dit heeft een positief effect op het herstel proces.  Er zijn voldoende dagbestedingsmogelijkheden in de buurt. Dagbesteding wordt daarom op locatie Nijmegen niet intern aangeboden.

Gezonde leefstijl                                                                                                              

Gezonde leefstijl vinden wij erg belangrijk. Wij hebben daarom een werkgroep "Gezond & Vitaal", waarmee we verschillende initiatieven inzetten om gezonde leefstijl te bevorderen. Ook is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zwemmen in het nabijgelegen zwembad of om te sporten in de sportschool onder begeleiding van de sportcoach van Woonzorgnet.  

Wat verwachten wij van jou?                                                                                           Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je;

-        Open staat voor begeleiding

-        Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel

-        Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken zoals bijv.  

         het Zorgleefplan, de evaluatie en het Woonportfolio.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze locaties in Nijmegen, of een van onze andere locaties,  bel dan onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling op tel. 0317 398 800. Wij helpen je graag verder! 

Aanmelden?

Als jij je wil aanmelden voor locatie Achter de Bank, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.

 • Aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij GGD Gelderland via: https://ggdgelderlandzuid.nl/maatschappelijke-zorg/beschermd-wonen/aanvraag-indienen/ 
 • Stuur het aanmeldformulier (zie website ggdgelderlandzuid.nl) naar: Toegang Beschermd Wonen GGD Gelderland-Zuid  Postbus 1120  6501 BC Nijmegen of per mail toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl   
 • De GGD neemt de aanvraag in behandeling en nodigt je uit voor een keukentafelgesprek. 
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • In het ketenoverleg Nijmegen (2 wekelijks) wordt de aanvraag besproken. Indien de beschikking wordt vastgesteld wordt in dit ketenoverleg bepaald welke zorgaanbieder in aanmerking komt.
 • Indien je aan Woonzorgnet wordt toegewezen, nemen wij binnen 1 week contact met je op. 
 • Wanneer je vervolgens aangeeft de dienstverlening bij Woonzorgnet te willen afnemen, wordt de intakeprocedure van Woonzorgnet opgestart (versturen van een aanmeldpakket, gegevens vergaren, beoordelen en overgaan tot een intake)
 • Als dit niet het geval is, wordt dit in het ketenoverleg teruggekoppeld en naar een alternatieve plaats gezocht.
 • Als Woonzorgnet na bestudering van de aanmelding en of intake een negatief advies plaatsing afgeeft, wordt eveneens een terugkoppeling gedaan naar het ketenoverleg.
 • De procedure m.b.t. het aanmelden voor een WLz-indicatie vindt u op de website van het CIZ: www.ciz.nl U kunt ook telefonisch contact opnemen met tel: 088 - 789 1000.
• In het geval van plaatsing op de wachtlijst: 
1.Bij plaatsing op de wachtlijst wordt de betreffende zorgaanbieder de zgn. trajecthouder d.w.z. dat de zorgaanbieder contact onderhoudt met de wachtende cliënt en zo nodig overbruggingszorg levert of organiseert (notitie overbruggingszorg BW). 
2.Ontvangt de cliënt al zorg van een ambulante aanbieder, dan kan deze zorg worden voortgezet binnen de ambulante beschikking. De trajecthouder volgt dan het ambulante zorgtraject tot aan de plaatsing beschermd wonen.

Eigenschappen

 • Hoofdlocatie 16 woonstudio's
 • Nevenlocaties
 • Stadslocatie
 • Gezamenlijk dakterras
 • Muziekruimte
 • Grote berging
 • Inpandige fietsenstalling
Download brochure