Eigenschappen

 • Langdurige zorg (WLZ-GGZ)
 • 23 woonstudio’s
 • Bosrijke omgeving
 • 15 min. van het centrum
 • Internetcafé
 • Kookclub
 • Fitnesszaal
 • Kleine huisdieren toegestaan
 • Volledig gelijkvloers

"Mijn eigen woonruimte, dat is belangrijk voor mij. Hier kan ik mezelf zijn."

Locatie De Keijenberg

Bij Woonzorgnet De Keijenberg bieden we ondersteuning op alle facetten van het leven. We bekijken samen met de bewoner welke ondersteuning wel of niet nodig is. Wat vindt iemand leuk, wat ambiëren mensen? We gaan uit van de mogelijkheden van mensen om zo optimaal als mogelijk te participeren en te werken aan het eigen herstel. Dit doen wij door naast de bewoner te staan en veiligheid & nabijheid te bieden. De bewoners ervaren deze plek echt als hun thuis, met alles wat daarbij hoort. We werken onder andere met het Woonportfolio en hebben daarbij keuze uit verschillende instrumenten waaronder het platform E-herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Locatie De Keijenberg 

Locatie de Keijenberg biedt langdurige zorg. Ons hoofdoel is om te ondersteunen in het dagelijks leven bij activiteiten en dagbesteding. Zingeving en een gezonde leefstijl staan voorop. We bieden zorg op maat met een zinvolle daginvulling, waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat. Waar nodig bieden we licht somatische zorg.

Locatie De Keijenberg ligt middenin het prachtige natuurgebied het Renkums Beekdal. Op deze locatie bieden wij 23 zelfstandige woonstudio’s aan mensen uit de doelgroep ‘algemene psychiatrie & autisme’.

Alle studio’s zijn voorzien van een kitchenette, douche en toilet. Ook is er in iedere studio een internet- en tv aansluiting aanwezig. De studio oppervlakte varieert van 20m2 tot 30m2.

We vinden het erg belangrijk dat mensen hun eigen sfeer creëren in hun studio. Een zelfstandige eigen veilige plek waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Een plek waar vanuit mensen op een persoonlijke wijze aan het eigen herstelproces kunnen werken.

Er is een algemene ruimte met grote keuken waar gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. Ook kunnen bewoners hier koffie drinken of televisie kijken. Er is een eenvoudige fitnessruimte. Regelmatig wordt er een creatieve of sportieve activiteit georganiseerd waar men aan kan deelnemen. Verder is er genoeg te doen op ons eigen Platform maatschappelijke activering  “De Kiepen van Beels”. Tot slot staat er een biljart, tafeltennistafel en tafelvoetbalspel tot ieders beschikking. Binnen De Keijenberg is alles gelijkvloers; dus geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk of moeilijk ter been zijn.

Bekijk hier foto's van locatie De Keijenberg! 

Omgeving                                                                                                                        

De Keijenberg ligt aan een weg door een bosrijk gebied. Vanuit de locatie loop je direct het beschermde natuurgebied Het Renkums Beekdal in. Toch ligt deze locatie op slechts tien minuten lopen van het centrum van Renkum. In het centrum is een bank, een supermarkt, een verse bakker en tal van andere winkels.

Omdat we in Renkum zo’n mooi buitengebied hebben, loopt er een wandelroute langs ons terrein en zijn wij officieel aangesloten bij Rustpunt.nl. Hier kunnen wandelaars op ons terrein meedoen aan GEO-caching of even rusten met een kop koffie of thee. Op deze manier proberen wij omgekeerde integratie te bevorderen.

Doelgroep 

Op De Keijenberg bieden we kleinschalig gericht individuele ondersteuning aan drie specifieke doelgroepen:       

 • Mensen met en langdurige hulpvraag voor Beschermd  Wonen , Ernstige             Psychiatrische Aandoening (EPA)
 • Mensen met een hulpvraag voor Beschermd Wonen, Algemene Psychiatrie.            

Het team van de Keijenberg bestaat uit Persoonlijk Begeleiders, Woonbegeleiders, Verzorgende Individuele Gezondheidszorg en instellingshulpen. Zo kunnen we ook mensen met een licht somatische zorgvraag ondersteunen.                                                                                                                                                 

Herstel & Participatie                                                                                                      

De begeleiding van De Keijenberg richt zich voornamelijk op  herstel en participatie. Er wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van het Woonportfolio, E-herstel en ervaringsdeskundigheid. De begeleiding is individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaalt de bewoner de ondersteuning.

Woonportfolio                                                                                                                 

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel                                                                                                                            

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid   

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding 

Samen met de bewoner gaan we op zoek naar een zinvolle en passende invulling van de dag. Mocht het volgen van dagbesteding extern in eerste instantie nog een te grote stap zijn, dan is er de mogelijkheid om op ons eigen terrein bij Platform maatschappelijke activering De Kiepen van Beels te beginnen. In het kader van activerend werk biedt De Kiepen van Beels op basis van de participatieladder op trede 1 t/m 4 activiteiten aan. Zowel aan onze bewoners als aan mensen vanuit de omgeving. Op De Kiepen van Beels hebben mensen de mogelijkheid om de geiten en kippen te verzorgen, te werken in de moestuin, de groenvoorziening van landgoed De Keijenberg te onderhouden of zich bezig te houden met houtbewerking in de werkplaats. Ook voor de creatieve mensen is er twee keer per week “Crea-Bea” waar bijv. wordt getekend, geschilderd, gemozaïekt of sieraden worden gemaakt. Ook richt De Kiepen van Beels zich op sociale activiteiten, zowel op het terrein als binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan creatieve activiteiten, sport en beweging, etc. Met behulp van methodische instrumenten proberen we samen met de bewoner de volgende trede van de ladder te bereiken.

In de nabije omgeving zijn er verschillende externe dagbestedingmogelijkheden zoals bij: Artha, Prisma, Orion, Solidez, Kunstportaal en Zorgboerderij De Hoge Born in Wageningen.

Zowel bij het wonen als werken heeft Woonzorgnet De Keijenberg een gedifferentieerd en gefaseerd aanbod, zo kunnen onze bewoners zich vanuit een passende omgeving ontwikkelen naar de volgende fase.

Gezonde leefstijl                                                                                                              

Op De Keijenberg is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Op het gebied van voeding en beweging bieden we individuele ondersteuning gericht op de persoonlijke behoefte. Contactmomenten met bewoners vinden in de lente/zomermaanden veelal buiten plaats, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

Onder gezonde leefstijl valt ook het fitnessproject. De Keijenberg heeft een fitnessgroep en bewoners kunnen op locatie fitnessen. Eens per week komt de sportcoach om samen met de bewoners te trainen. Doel is om op termijn naar de sportschool in het dorp te kunnen gaan. Een keer in de week worden er yoga lessen gegeven en in de zomermaanden wordt er veel gewandeld. Tot slot wordt er bij goed weer wekelijks een sport & spel activiteit georganiseerd op het terrein van De Keijenberg.

Wat verwachten wij van jou?                                                                                          

Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je;

 • Open staat voor begeleiding
 • Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel
 • Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken zoals bijv. het Zorgleefplan, de evaluatie en het Woonportfolio.

Zo ontstaat er een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit het begeleidingstraject.

Meer weten?

Wil je meer weten over locatie De Keijenberg dan kun je contact opnemen met de teamleider Theo Kuipers  T: 06 - 22184706. Voor informatie over een van onze andere locaties, neem dan contact op met onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling, op tel.  (0317) 398 800. Wij helpen je graag verder! 

Aanmelden?

Als jij je wil aanmelden voor locatie De Keijenberg, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.

 • Voor inwoners uit Arnhem geldt: aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het betreffende wijkteam, via https://www.wijkteamsarnhem.nl/beschermd-wonen/
 • Woon je in een van de regio gemeentes, dan moet je eerst een aanmelding doen bij je eigen WMO loket.
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • Wanneer het wijkteam een beschikking afgeeft, wordt Woonzorgnet hiervan op de hoogte gesteld.
 • Woonzorgnet stuurt je een aanmeldpakket toe.
 • Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing. 
 • Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Ook kun je je aanmelden of een indicatie aanvragen bij de Gemeente Arnhem. T 0900 - 1809 of E beschermdwonen@wijkteamarnhem.nl

Eigenschappen

 • Langdurige zorg (WLZ-GGZ)
 • 23 woonstudio’s
 • Bosrijke omgeving
 • 15 min. van het centrum
 • Internetcafé
 • Kookclub
 • Fitnesszaal
 • Kleine huisdieren toegestaan
 • Volledig gelijkvloers
Download brochure