Eigenschappen

 • 23 woonstudio’s
 • Bosrijke omgeving
 • 15 min. van het centrum
 • Internetcafé
 • Kookclub
 • Fitnesszaal
 • Kleine huisdieren toegestaan
 • Volledig gelijkvloers

" Elke maandag komen we samen met de kookclub om het menu van de volgende week te bepalen"

Locatie Redichem

Locatie Redichem biedt Ambulante ondersteuning en Beschermd Wonen en ligt middenin het prachtige natuurgebied het Renkums Beekdal. Bij ambulante ondersteuning thuis heb je een zelfstandige woonruimte. Je maakt gebruik van de ondersteuning van Woonzorgnet. Wij werken met een vast team en komen bij je thuis. Op de Beschermd Wonen locatie bieden wij 23 zelfstandige woonstudio’s aan. Hier is de begeleiding voornamelijk gericht op herstel, ontwikkeling en rehabilitatie. Dit doen wij volgens de HEP methode, wat staat voor herstel, ervaringsdeskundigheid en participatie. De begeleiding is individueel. Er wordt hierbij uitgegaan van positiviteit en de eigen mogelijkheden. We bieden ondersteuning aan mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA).

DIRECT NAAR: AANMELDFORMULIER   |  BEL Redichem 

Wil je meer informatie over ambulante ondersteuning in Nunspeet? Bel dan naar Woonzorgnet locatie Redichem: 06 301 38 797. Heb je vragen over Beschermd Wonen, dan geeft Zorgbemiddelaar Renate graag antwoord op jouw vragen: 06 1292 7316

Locatie Redichem                                                                                                            

Locatie Redichem telt 23 zelfstandige woonstudio’s, allen voorzien van een kitchenette, douche en toilet. Een aantal studio’s beschikt over een serre met een buitenterras. In deze studio’s heb je een apart slaap- en woongedeelte. In iedere studio is een internet- en tv aansluiting aanwezig. De studio oppervlakte varieert van  20m tot 30m.

We vinden het erg belangrijk dat mensen hun eigen sfeer creëren in  hun studio. Een zelfstandige, veilige plek waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Een plek waar vanuit mensen op een persoonlijk wijze aan het eigen herstelproces kunnen werken

Tussen half 8 ochtends en tien uur ’s avonds is er begeleiding op de locatie aanwezig. 's Nachts is er een slaapdienst medewerker.

Klik hier om foto's van de locatie te bekijken.

Omgeving  

Locatie Redichem ligt in een prachtig bos, waardoor het voor wandelliefhebbers een plek bij uitstek is! Daarnaast ligt op nog geen 10 min. lopen het dorpse centrum van Renkum. Hier vind je voorzieningen zoals een bank, supermarkten, verse bakker en tal van andere winkels.

Omdat we in Renkum zo’n mooi buitengebied hebben, loopt er een wandelroute langs ons terrein en zijn wij officieel aangesloten bij Rustpunt.nl. Hier kunnen wandelaars op ons terrein meedoen aan GEO-caching of even rusten met een kop koffie of thee. Op deze manier proberen wij omgekeerde integratie te bevorderen.

Doelgroep      

Op locatie Redichem bieden wij woonstudio’s aan, aan mensen met mensen uit de EPA doelgroep (ernstige psychiatrische aandoening). Hiervoor is een WMO beschikking nodig. Een beschikking voor beschermd wonen wordt verstrekt via de wijkcoach of gemeente. Binnen 3-5 jaar stromen bewoners in principe uit naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante ondersteuning. De locatie is alcohol- en drugsvrij. Wat dit precies inhoudt lees je in onze algemene huisregels. Afhankelijkheid van middelen is een contra-indicatie.

Wat verwachten wij van jou als bewoner?   

We verwachten dat je als bewoner open staat voor begeleiding. Je hebt een actieve rol in te nemen bij het werken aan jouw herstel. Je bent bereid om kennis te maken met en te werken aan onze methodieken (zorgleefplan, evaluaties, woonportfolio). Het hebben van een passende dagbesteding is belangrijk voor het herstelproces. Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten. Zo ontstaat er een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit het begeleidingstraject.

Begeleiding richt zich op Herstel & Participatie                           

De begeleiding van locatie Redichem richt zich voornamelijk op herstel en participatie met als doel het bieden van kortdurende zorg. Kortdurende zorg dient als voorbereiding op zelfstandig wonen en is gericht op dagstructuur, dagbesteding, het opbouwen van een sociaal netwerk, een gezonde leefstijl en het zelf organiseren van een huishouden.  Er wordt gebruik gemaakt van het woonportfolio, E-Herstel en ervaringsdeskundigheid.

De begeleiding is individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaal je als bewoner zelf de ondersteuning. Begeleiding werkt trajectmatig met bewoners en hun netwerk aan doelen die bijdragen aan een optimale invulling van zijn/haar leefsituatie en aan het realiseren van een zelfstandig en zinvol leven.

Woonportfolio                                                                                                                  

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel                                                                                                                            

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid 

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding                                                                                                                  

Samen met de bewoner gaan we op zoek naar een zinvolle en passende invulling van de dag. Mocht het volgen van dagbesteding extern in eerste instantie nog een te grote stap zijn, dan is er de mogelijkheid om op ons eigen terrein bij Platform maatschappelijke activering De Kiepen van Beels te beginnen. In het kader van activerend werk biedt De Kiepen van Beels op basis van de participatieladder op trede 1 t/m 4 activiteiten aan. Zowel aan onze bewoners als aan mensen vanuit de omgeving. Op De Kiepen van Beels hebben mensen de mogelijkheid om de geiten en kippen te verzorgen, te werken in de moestuin, de groenvoorziening van landgoed De Keijenberg te onderhouden of zich bezig te houden met houtbewerking in de werkplaats. Ook voor de creatieve mensen is er twee keer per week “Crea-Bea” waar bijv. wordt getekend, geschilderd, gemozaïekt of sieraden worden gemaakt. Ook richt De Kiepen van Beels zich op sociale activiteiten, zowel op het terrein als binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan creatieve activiteiten, sport en beweging, etc. Met behulp van methodische instrumenten proberen we samen met de bewoner de volgende trede van de ladder te bereiken.

In de nabije omgeving zijn er verschillende externe dagbesteding mogelijkheden zoals bij: Artha, Prisma, Orion, Solidez, Kunstportaal en Zorgboerderij De Hoge Born in Wageningen.

Zowel bij het wonen als werken heeft Woonzorgnet Redichem een gedifferentieerd en gefaseerd aanbod, zo kunnen onze bewoners zich vanuit een passende omgeving ontwikkelen naar de volgende fase.

Gezonde leefstijl                                                                                                              

Op Redichem is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Op het gebied van voeding en beweging bieden we individuele ondersteuning gericht op de persoonlijke behoefte. Contactmomenten met bewoners vinden in de lente/zomermaanden veelal buiten plaats, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

Structuur rondom de 3 gezonde maaltijden per dag vinden wij erg belangrijk. Daarom bieden wij deze maaltijden aan en kunnen bewoners gezamelijk ontbijten, lunchen en dineren. Ook hebben wij een kookclub. Op toerbeurt doen bewoners boodschappen en bereiden een verantwoorde warme maaltijd. Daarnaast verdelen zij de taken rondom de maaltijd, zoals tafeldekken, afruimen en afwassen.

Onder gezonde leefstijl vallen ook sport en beweging. Bewoners kunnen op locatie De Keijenberg gebruik maken van de fitnesszaal. Eens per week komt de sportcoach om samen met de bewoners te trainen. Doel is om op termijn naar de sportschool in het dorp te kunnen gaan. Een keer in de week worden er yoga lessen gegeven en in de zomermaanden wordt er veel gewandeld. Bewoners van locatie Redichem mogen gebruik maken van de faciliteiten van locatie De Keijenberg, zoals het gebruik van biljart-, voetbal-, en tafeltennistafel. Tot slot wordt er bij goed weer wekelijks een sport & spel activiteit georganiseerd buiten op het terrein.

Meer weten?

Wil je meer weten over locatie Redichem, of een van onze andere locaties, bel dan onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling, tel. (0317) 398 800. Wij helpen je graag verder! Ook kun je contact opnemen met de gemeente voor deze locatie. T: 0900- 1809  of E: beschermdwonen@wijkteamsarnhem.nl

Aanmelden?

Als jij je wil aanmelden voor locatie Redichem, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.
 • Voor inwoners uit Arnhem geldt: aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het betreffende wijkteam, via https://www.wijkteamsarnhem.nl/beschermd-wonen/
 • Woon je in een van de regio gemeentes, dan moet je eerst een aanmelding doen bij je eigen WMO loket.
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • Wanneer het wijkteam een beschikking afgeeft, wordt Woonzorgnet hiervan op de hoogte gesteld.
 • Woonzorgnet stuurt je een aanmeldpakket toe.
 • Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing. 
 • Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Ook kun je je aanmelden of een indicatie aanvragen bij de Gemeente Arnhem. T 0900 - 1809 of E beschermdwonen@wijkteamarnhem.nl

Eigenschappen

 • 23 woonstudio’s
 • Bosrijke omgeving
 • 15 min. van het centrum
 • Internetcafé
 • Kookclub
 • Fitnesszaal
 • Kleine huisdieren toegestaan
 • Volledig gelijkvloers
Download brochure