Eigenschappen

 • 19 zelfstandige studio's
 • Aan de rand van het centrum
 • Nabij Velp en Arnhem
 • Tuin
 • Huisdieren toegestaan
 • Sportabonnementen

"Ik woon heerlijk dicht bij het centrum en kan weer zelf mijn boodschappen doen!"

Locatie Haverweg

Locatie Haverweg ligt in een gezellige woonwijk aan de rand van het centrum van Rheden. Hier bieden wij woonstudio's aan mensen uit de EPA doelgroep (Ernstige Psychiatrische Aandoening). De 9 aaneengeschakelde woningen zijn zo ingedeeld dat we kunnen voldoen aan de verschillende ondersteuningsbehoeftes van onze bewoners.

Locatie Haverweg

Kenmerkend voor locatie Haverweg is dat het midden in een woonwijk ligt. Het centrum is op loopafstand. Verder beschikt locatie Haverweg over een tuin met terras. Kleine huisdieren zijn in overleg met de Teamleider toegestaan.

Er zijn 19 studio’s op de eerste en tweede verdieping, allen voorzien van een eigen badkamer en toilet. Beneden bevinden zich de keukens en de algemene ruimte waar men elkaar kan ontmoeten; bijvoorbeeld door samen koffie te drinken, een spelletje te doen of op een andere manier de gezelligheid op te zoeken. Daarnaast is er ook rekening gehouden met bewoners die moeilijk ter been zijn, door ook op de begane grond een drietal woonstudio’s te realiseren. In de tuin kunnen bewoners bij goed weer heerlijk buiten zitten en genieten van de mooie omgeving.

Bekijk hier foto's van locatie Haverweg.

Omgeving                                                                                                                        

Rheden is een dorp, dichtbij Velp en Arnhem, dat beschikt over een treinstation. In het centrum zijn diverse winkels, een bank, een kapper en supermarkten. Verder heeft Rheden ook diverse sportclubs en er worden veel dorpsactiviteiten georganiseerd. Ook op recreatief gebied is alles bij de hand. Rheden ligt aan de IJssel waar men heerlijk langs kan wandelen en fietsen. Ook natuurgebied Veluwezoom en het prachtige recreatiegebied Rhederlaag, liggen op een steenworp afstand.

Doelgroep   

De doelgroep van locatie Haverweg is EPA; mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Om ondersteuning op maat te kunnen leveren, hebben wij de locatie opgesplitst in 3 groepen:

Intensieve woonbegeleiding

Er zijn 8 woonstudio’s beschikbaar voor mensen met een intensieve zorgvraag. Er is vaak nog sprake van een alcoholverslaving die gedeeltelijk in remissie is. Met strikte afspraken mag hier alcohol gebruikt worden. Gebruik van cannabis is alleen buiten de locatie toegestaan. Het gebruik van hard drugs is niet toegestaan. De studio’s hebben een gezamenlijke woonkamer en 2 keukens waar samen of individueel gekookt kan worden. Omdat voor deze groep mensen de nabijheid van begeleiding gewenst is, bevinden zich in dit gedeelte ook het kantoor van de begeleiding en verblijft hier ‘s nachts de slaapdienst medewerker.

Gezamenlijk wonen

We hebben 2 huizen zo aangepast dat men hier met 5 personen kan wonen. Iedere bewoner beschikt over een eigen woon-, slaapkamer, douche en toilet. Daarnaast is er voor deze 5 mensen een gezamenlijke woonkamer en keuken. Dit geeft je de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, maar desgewenst ook het gezelschap van anderen op toe zoeken of samen iets te ondernemen.

Zelfstandig wonen

Voor mensen die toe zijn aan meer zelfstandigheid zijn 6 studio’s beschikbaar. Deze beschikken over een eigen woon- en slaapkamer, douche en toilet. De keuken wordt gedeeld met een medebewoner. Je kunt dus gezamenlijk koken, maar dat hoeft niet.

Herstel & Participatie                                                                                                      

De begeleiding van locatie Haverweg richt zich voornamelijk op  herstel en participatie. Er wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van het Woonportfolio, E-herstel en ervaringsdeskundigheid. Naast gezamenlijke groepsmomenten is de begeleiding individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaalt de bewoner de ondersteuning.

Woonportfolio                                                                                                                  

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel                                                                                                                           

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid                                                                                                

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding                                                                                                                   

Participeren in de samenleving kan onder andere door het hebben van een zinvolle dag invulling. We kijken samen met bewoners wat past bij hun wensen en interesses. Een van de mogelijkheden in de buurt is bijv. Zorgboerderij De Munnikenhof in Rheden.

Gezonde leefstijl                                                                                                              

Het aanleren én behouden van een gezonde leefstijl vinden we erg belangrijk op de Haverweg. We hechten waarde aan een gezonde maaltijd, maar ook om regelmatig te eten, op gezette tijden op de dag. Omdat het gezelliger kan zijn om dit samen te doen, is er voor de liefhebbers een gezamenlijk ontbijt en lunchmoment. Er wordt door verschillende mensen in diverse samenstellingen gezamenlijk gekookt en gegeten, al dan niet met begeleiding. Ook voor gezond en meer bewegen hebben we aandacht. Door een samenwerking met sporthal de Hangmat, kunnen we regelmatig diverse sportieve activiteiten ondernemen, alleen of in groepsverband. Verder wordt getraind voor wandeltochten zoals de Airborne Wandeltocht en de Nijmeegse Vierdaagse. Tot slot wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het zwembad de Cirkel.

Wat verwachten wij van jou?     

Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je;

-        Open staat voor begeleiding

-        Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel

-        Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken zoals bijv. 

         het Zorgleefplan, de evaluatie en het Woonportfolio.

Zo ontstaat er een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit het begeleidingstraject.

Meer weten?

Wil je meer weten over locatie Haverweg of een van onze andere locaties? Bel dan onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling, tel: (0317) 398 800. Wij helpen je graag verder! Ook kun je contact opnemen met de gemeente voor deze locatie. T: 0900-1809 of E: beschermdwonen@wijkteamsarnhem.nl

Aanmelden?
Als jij je wil aanmelden voor locatie Haverweg, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.
 • Voor inwoners uit Arnhem geldt: aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het betreffende wijkteam, via https://www.wijkteamsarnhem.nl/beschermd-wonen/
 • Woon je in een van de regio gemeentes, dan moet je eerst een aanmelding doen bij je eigen WMO loket.
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • Wanneer het wijkteam een beschikking afgeeft, wordt Woonzorgnet hiervan op de hoogte gesteld.
 • Woonzorgnet stuurt je een aanmeldpakket toe.
 • Woonzorgnet beoordeelt de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing.
 • Bij verwachte geschiktheid word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Ook kun je je aanmelden of een indicatie aanvragen bij de Gemeente Arnhem. T 0900 - 1809 of E beschermdwonen@wijkteamarnhem.nl

Werk aan de Winkel Rheden
In Rheden kun je ook terecht bij Werk aan de Winkel, bureau voor participatie & herstel.

Eigenschappen

 • 19 zelfstandige studio's
 • Aan de rand van het centrum
 • Nabij Velp en Arnhem
 • Tuin
 • Huisdieren toegestaan
 • Sportabonnementen
Download brochure