Eigenschappen

 • 15 studio's
 • Ambulante begeleiding
 • Landelijke omgeving
 • Buitendieren
 • Moestuin
 • Kikkervijver
 • Boomgaard

"Bij woonzorgnet kan ik weer mezelf zijn"

                                           

Locatie De Heuve

Locatie “De Heuve” is een woonboerderij van Woonzorgnet en ligt in de Achterhoek, Silvolde. Op deze locatie beschikken wij over 18 woonstudio's en bieden wij 24 uurs zorg.

Locatie De Heuve

Op De Heuve heerst een goede sfeer. Doordat de ligging van deze locatie vrij landelijk is, geven bewoners aan dat ze hier echt tot rust kunnen komen.

De studio oppervlakte varieert van gemiddeld 20m2 tot 30m2. De studio's zijn allen voorzien van een tv- en internetaansluiting. Er is een gemeenschappelijke ruimte met een grote eetkeuken. Douches en toiletten zijn voor gezamenlijk gebruik. De Heuve ligt op een mooi stuk land in een groene omgeving. De locatie heeft enkele bijgebouwen, verschillende buitendieren, een moestuin en een kikkervijver.

Daarnaast beschikt locatie De Heuve over een aantal satellietwoningen. Satellietwoningen zijn zelfstandige woonruimtes gehuurd van de woningbouwvereniging die op max. 10 min van de bestaande locatie De Heuve liggen. Bewoners kunnen hier als tussenstap het wonen in een meer zelfstandige situatie oefenen.

Tot slot bieden wij ook ambulante begeleiding aan vanuit De Heuve. Je woont dan niet op een van onze locaties, maar in een geheel zelfstandige woning waar je gebruikt kunt maken van de ondersteuning die we bij jou thuis kunnen bieden.

 Bekijk hier foto's van locatie De Heuve!

Omgeving     

Aangrenzend aan Silvolde ligt het dorp Terborg, met de fiets in 10 min. te bereiken. Hier zijn tal van winkels, een bibliotheek, een zwembad en andere sportverenigingen te vinden. Een ander naast gelegen dorp, Ulft, ook in 10 min. te bereiken, beschikt over een Cultureel Centrum. Voor wie lekker uit wil waaien in het bos is hier ook voldoende gelegenheid toe. Een busverbinding in het dorp is op loop/fietsafstand te bereiken. Vanuit hier is er de mogelijkheid de bus pakken, bijvoorbeeld richting Doetinchem.

Doelgroep  

De doelgroep op locatie De Heuve is EPA ( Ernstige Psychiatrische Aandoening), met name voor bewoners met een blijvend verhoogde kwetsbaarheid voor psychische ontregeling en/of ernstige beperkingen op het gebied van wonen, werken en deelname aan het sociale verkeer.

Herstel & Participatie                                                                                                      

De begeleiding van De Heuve richt zich voornamelijk op  herstel en participatie. Er wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van het Woonportfolio, E-herstel en ervaringsdeskundigheid. De begeleiding is individueel. Samen met de Persoonlijk Begeleider en Woonbegeleider bepaalt de bewoner de ondersteuning.

We creëren een prettig en uitnodigend leefklimaat dat de bewoner bescherming en veiligheid verschaft. Vanuit zo'n basis kunnen nieuwe activiteiten ondernomen worden en is er de mogelijkheid zich te ontplooien volgens de principes van de milieugerichte rehabilitatie. We vinden het belangrijk, indien mogelijk en gewenst, dat het persoonlijk netwerk zoals familie wordt betrokken. De focus ligt op herstel en meedoen (participatie): herwinnen van eigen kracht, gebruik maken van eigen mogelijkheden en het benutten van betekenisvolle contacten. Samen met de begeleiding onderzoekt de bewoner welke rollen en activiteiten opgepakt kunnen worden. Dagbesteding is daarbij een belangrijk middel.

Woonportfolio                                                                                                                  

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Person Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel   

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en zij ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik hiervan de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid 

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Dagbesteding                                                                                                                  

Samen met de bewoner gaan we op zoek naar een zinvolle invulling van de dag. De Heuve biedt hier de unieke mogelijkheid tot dagbesteding op en rond de locatie. Er is de mogelijkheid om de dieren te verzorgen, te werken in de moestuin, de groenvoorziening van het stuk land te onderhouden of zich bezig te houden met houtbewerking in de werkplaats. Ook voor de creatieve mensen is er de mogelijkheid om bijv. te tekenen, mozaïeken, schilderen of andere creatieve activiteiten te ondernemen. Uiteraard kan indien gewenst ook deelgenomen worden aan dagbesteding extern.

Gezonde leefstijl                                                                                                              

Een gezonde leefstijl is belangrijk. Met de verse groentes en fruit die we verbouwen koken we zelf. Bewoners worden gestimuleerd om te sporten. Bijvoorbeeld in de sportschool of in het nabijgelegen zwembad.

Wat verwachten wij van jou?                                                                                          

Gedurende de looptijd van jouw beschikking bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je;

-        Open staat voor begeleiding

-        Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel

-        Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken zoals bijv. 

          het Zorgleefplan, de evaluatie en het Woonportfolio.

Zo ontstaat er een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit het begeleidingstraject.

Meer weten?

Wil je meer weten over woonboerderij De Heuve of een van onze andere locaties, bel dan met onze Centrale Diensten, afdeling Zorgbemiddeling, tel. ( 0317) 398 800. Wij helpen je graag verder! 

Aanmelden?

Als jij je wil aanmelden voor locatie De Heuve, dan is het belangrijk om onderstaande stappen te volgen. Het hele proces van aanmelding tot afgifte beschikking kan 8 weken duren.
 • Aanvraag beschikking maatwerkvoorziening bij het zorgloket Doetinchem via de  website van de gemeente: https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/beschermd-wonen_791.html   
 • Tegelijkertijd kan aanmelding worden gedaan bij Woonzorgnet via onze website.
 • Ondanks de landelijke toegang tot Beschermd wonen, kan de gemeente terug verwijzen naar de gemeente van herkomst om te onderzoeken of daar een passende plek geboden kan worden.
 • Ben je al in het bezit van een beschikking Beschermd wonen vanuit een andere gemeente of van een oude CIZ indicatie, dan moet je eerst contact opnemen met de gemeente Doetinchem. Zij onderzoeken of ze de bestaande indicatie overnemen.
 • Wanneer de beschikking aan Woonzorgnet wordt toegekend sturen wij een aanmeldpakket. Daarnaast beoordelen wij de aanmelding op geschiktheid en de mogelijkheid tot plaatsing.
 • Bij verwachte geschiktheid word je  uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Ook kun je je aanmelden of een indicatie aanvragen bij de Gemeente Doetinchem. T 0314 - 377377 of E wmo-winkel@doetinchem.nl

Eigenschappen

 • 15 studio's
 • Ambulante begeleiding
 • Landelijke omgeving
 • Buitendieren
 • Moestuin
 • Kikkervijver
 • Boomgaard
Download brochure