meetlat cto

Cliënttevredenheids onderzoek

03-12-2015


Eind 2015 hebben wij weer ons 2-jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau TRIQS met gebruikmaking van de CQi-index.

Met spanning waren we in afwachting van de uitkomsten. Twee jaar geleden was het overall resultaat een 7.6 en sindsdien is er veel veranderd. Enerzijds is er hard gewerkt om de toen geconstateerde verbeterpunten ook werkelijk beter te maken en daarnaast is er als gevolg van de transitie gecombineerd met de ook in de GGZ doorgevoerde bezuinigingen veel meer onzekerheid ontstaan bij onze bewoners over hun eigen toekomst.

We zijn trots dat we kunnen zeggen dat we het resultaat van de vorige onderzoek wederom overtroffen hebben met een overall cijfer van 7.8! Het hoogste individuele locatiecijfer is gehaald op onze locatie De Keijenberg in Rekum, een 8.7! Ook zijn we bijzonder verheugd over het zeer hoge deelnamepercentage. Maar liefst 82% van al onze bewoners heeft zijn mening gegeven!

Ook wanneer we onze uitkomsten vergelijken met de uitkomsten van andere gelijksoortige aanbieders van beschermd wonen, dan zien we dat Woonzorgnet in deze benchmark op nagenoeg alle onderdelen ruim hoger scoort dan deze spiegelinformatie.

 Benchmark

Bron: Triqs-2015

Met recht kunnen we dus stellen dat er sprake is van een zeer breed gedragen en hoge waardering van onze bewoners, die met kop en schouders boven het gemiddelde uitsteekt. Dank aan alle medewerkers die dit gerealiseerd hebben. En natuurlijk ook dank aan alle bewoners die deze waardering uitspreken.

Verder inzoemend op de onderzoeksresultaten zien we dat de hoogste scores zijn behaald op de onderdelen, begeleidingsplan, bejegening en de bereikbaarheid van begeleiders.

In een vorig tevredenheidsonderzoek kwam al naar voren dat we hoog scoorden op het onderdeel begeleidingsplan. We zijn erg blij dat begeleiders en bewoners samen, deze positieve trend hebben doorgezet. Onze bewoners bepalen samen met de begeleiding hoe hun begeleidingsplan eruit komt te zien en welke doelen er zijn omschreven. Ook de keuze vrijheid van waar het gesprek zal plaatsvinden, niet op kantoor maar bijv. tijdens een wandeling in de frisse buitenlucht, wordt erg hoog gewaardeerd.

Ook klantgerichtheid staat hoog in het vaandel bij Woonzorgnet. Bewoners bevestigen dat door de begeleiding positief te beoordelen. Zowel de bejegening, de bereikbaarheid en het goed kunnen luisteren/begrijpen scoren hoog.

Natuurlijk zijn er ook altijd punten van verbetering. We zullen komend jaar meer inzetten op de informatievoorziening richting onze bewoners en de focus nog meer leggen op een zinvolle dag invulling.

Zoals gezegd; het resultaat is met recht iets om trots op te zijn. Maar dat betekend niet dat we er nu zijn en stil kunnen blijven zitten. Ook voor de komende jaren liggen er nog voldoende uitdagingen en zullen we de lat nog net iets hoger leggen.

We willen van goed naar excellent zorgondernemerschap!

terug naar overzicht