Fietsplan

Het fietsplan voor bewoners!

09-02-2014


Fietsplan voor bewoners Woonzorgnet!

Afgelopen jaar werd binnen de AWBZ bezuinigd op de vervoerskosten dagbesteding. Een mooie gelegenheid om onze creativiteit aan te wenden! Want hoe je het wendt of keert,  vervoer voor onze bewoners welke gebruik maken van externe dagbesteding, moet geregeld worden!

Sinds 2012 werkt Woonzorgnet nauw samen met ketenpartner Tactory voor de dagbesteding van onze bewoners van Het Kodal. Tactory is een bedrijfsonderdeel van Tactus verslavingszorg en is verantwoordelijk voor dagbesteding en arbeidsintegratie.  Behalve dat zij dagbesteding kunnen volgen bij Tactory zelf, is er ook op onze locatie in Nunspeet een heel mooi project gestart.  Medewerkers van Tactory komen 8 dagdelen per week  naar Woonzorgnet Het Kodal om dagbesteding op maat aan te bieden. Daarvoor heeft Woonzorgnet een creatieve ruimte ingericht, een fietsen werkplaats  en kunnen bewoners deelnemen aan houtbewerking. Een mooi project dat bewoners weer uitdaging biedt en gelegenheid geeft om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.  En met succes, de deelname aan deze dagbesteding is vele malen hoger dan verwacht!

Maar daar blijft het niet bij. Toen bekend werd dat er gekort ging worden op vervoerskosten dagbesteding dacht Martin Juffer, Teamleider van Het Kodal; hier moeten we iets mee! Hij zocht hierin de samenwerking met Tactory en gezamenlijk  kwamen zij tot een ontzettend mooi idee: Het fietsplan voor bewoners!

Tactory Bikes biedt  nieuwe  fietsen aan voor een scherpe prijs.  In eerste instantie betaalt Woonzorgnet deze fietsen. De helft moet door de bewoners, binnen een termijn van 2 jaar, worden afgelost. De andere helft is voor rekening van Woonzorgnet. Als sociale onderneming is Woonzorgnet van mening dat een deel van de behaalde winst ten goede moet komen aan de bewoners. Daarmee kan o.a. geïnvesteerd worden  in prachtige initiatieven als deze. Het Fietsplan voor bewoners sluit ook naadloos aan bij het thema “gezondheid en bewegen” dat in alle jaarplannen is opgenomen.  Een voor mensen met psychiatrische problemen zeer belangrijk onderwerp. Binnen de context van gezondheid en bewegen hoort  ook een gezonde en zinvolle dag-invulling.  Zowel Tactory als Woonzorgnet zoeken de samenwerking en de verbinding op in deze en dat leidt uiteindelijk tot dit initiatief.

De eerste groep bewoners is al gaan kijken in de fabriek van Tactory Bikes. De fietsen worden uitgezocht door de bewoners zelf en helemaal  geassembleerd in de fietsenfabriek van Tactory aan de Emdenstraat in Deventer. Eind februari zullen de fietsen worden afgeleverd bij verschillende locaties van Woonzorgnet. Want niet alleen voor Het Kodal is deze regeling getroffen, alle locaties en daarmee alle bewoners van Woonzorgnet , die de fiets gebruiken om deel te nemen aan externe dagbesteding, kunnen gebruik maken van het bewoners fietsplan! Een mooi voorbeeld van creatief omgaan met bezuinigingsmaatregelen!

terug naar overzicht