Peter de proeftuin nunspeet

De Proeftuin Nunspeet

15-01-2018


De Proeftuin is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende partijen uit Nunspeet; GGZ Centraal, Gemeente Nunspeet, WZCU en Woonzorgnet. Daarnaast is makelaar Kok en Heijman uit Nunspeet betrokken bij dit initiatief.

Het initiatief is ontstaan omdat geconstateerd werd dat bewoners vanuit beschermd wonen niet konden doorstromen naar een andere woonomgeving. Gezamenlijk is gekeken naar een oplossing. Dat resulteerde in De Proeftuin; een locatie met 35 appartementen in de gemeente Nunspeet, waar mensen met begeleiding zelfstandig kunnen wonen . Deze ambulante manier van wonen en ondersteuning,  is een prachtige tussenstap tussen beschermd wonen en volledig zelfstandig wonen. Mensen vanuit de verschillende samenwerkingspartners wonen op deze locatie en krijgen op afspraak ambulante begeleiding. Er is op bepaalde momenten een huismeester aanwezig en de bewoners betalen zelf de huur aan de makelaar.

Vanuit Woonzorgnet Het Kodal zijn 2 ambulante medewerkers betrokken, Ilona van Heinsbergen en Derek Geerlings. Zij participeren in overleggen met het regieteam van De Proeftuin. Ook behandelen zij de aanmeldingen die gedaan worden voor De Proeftuin, voor bewoners die begeleid zouden kunnen worden door WZN. Verder is Teamleider Martin Juffer vanaf het begin betrokken bij dit initiatief. Martin zit in het stuurgroep en is op bestuurlijk niveau betrokken.

Als je wilt komen wonen in De Proeftuin, dan krijg je een intakegesprek met de stuurgroep. Zij bepalen welke partij het beste de ondersteuning kan bieden op basis van de zorgvraag van de bewoner. Woonzorgnet geeft nu begeleiding aan 3 bewoners. Twee bewoners zijn doorgestroomd vanuit de vaste locatie Het Kodal in Nunspeet en 1 bewoner is via extern aangemeld. De ondersteuning is met name gericht op wonen, structuur, werken en deelnemen aan de samenleving. Het doel is om na 2 of 3 jaar door te kunnen stromen naar een zelfstandige woonplek.

Begeleider Derek; “Het mooie aan dit initiatief is dat mensen hier de kans krijgen en mogen oefenen om meer regie over hun leven terug te nemen. De ondersteuning is op afroep, dus niet meer 24 uur beschikbaar, waardoor mensen zelfstandiger worden.”

Onlangs heeft de bewonerscommissie een “Time - to- meet” georganiseerd voor bewoners en begeleiders om elkaar beter te leren kennen. De bewonerscommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te bespreken hoe ze, met elkaar, zo goed mogelijk kunnen wonen in De Proeftuin. Binnenkort nodigen zij ook de buurt uit om kennis te komen maken.

Bewoner Peter: “Ik vind het contact met de medebewoners fijn. De gezelligheid, even een bakkie doen en elkaar beter leren kennen. Maar ook als er iets is, bijvoorbeeld als de muziek te hard staat, kunnen we even netjes bij elkaar aanbellen.

Een keer per week komt mijn begeleider Derek langs, die ondersteunt mij om structuur in mijn huishouden aan te brengen. Soms doen we samen boodschappen, ik kan mijn verhaal kwijt en ventileren of we praten gewoon gezellig even bij”.

Begeleider Ilona: Door bewoners te begeleiden die vanuit Het Kodal binnenkomen, blijf ik toch betrokken bij mijn werkzaamheden op de locatie en de mensen die wonen aan De Proeftuin. Ik vind het belangrijk om de verbinding te houden tussen werk op de locatie en het ambulante werk.

Bewoner Henri: “Ik weet zeker dat als ik gelijk zelfstandig had moeten gaan wonen, de stap te groot zou zijn geweest. Dit is een mooie tussenstap.  Ik heb de basis stappen weer geleerd op locatie Het Kodal, en daarom kan ik nu zo wonen in De Proeftuin.  Woonzorgnet geeft mij de kans om hier te wonen en te werken.

Wil je meer weten over De Proeftuin? Neem dan contact op met Woonzorgnet locatie Het Kodal. Teamleider, Martin Juffer of  Ilona Heinsbergen en Derek Geerlings. T: 0341 – 25 14 30.

terug naar overzicht