ehealth

E-herstel bij Woonzorgnet overtreft verwachtingen

12-11-2018


Het streven naar meer eigen regie voor bewoners – dat is wat Woonzorgnet en Minddistrict bij elkaar bracht. Als eerste zorgaanbieder van beschermd wonen biedt Woonzorgnet de mogelijkheid voor bewoners om digitaal herstelmodules te volgen. De ehealth van Minddistrict en de visie op herstel van Woonzorgnet leidde tot de ontwikkeling van ‘e-herstel’. Een digitaal platform dat ontworpen is om de bewoners van Woonzorgnet meer eigen regie te geven door plaats-, tijd- en persoonsafhankelijk te kunnen werken aan hun herstel. Samen met bewoners is een projectgroep gestart  en inmiddels bestaat het platform bijna twee jaar.

Meerwaarde voor bewoners

E-herstel is inmiddels geruime tijd live en de evaluatie van afgelopen periode laat mooie cijfers zien. Ruim de helft van alle bewoners is inmiddels actief. Velen doen dat zelf. Voor de bewoners die moeite hebben met het gebruik van computers en smartphones, bieden de begeleiders de benodigde ondersteuning. Ook zij zien de meerwaarde van het platform en benutten het bij de methodische begeleiding van hun cliënt.

Een prima mate van adaptatie dus, zeker als je bedenkt dat de doestelling voor 2017 was, om minimaal 50%  deel te laten nemen aan E-herstel. Deze doelstelling is ruimschoots behaald.

Herstelondersteunende modules

Woonzorgnet biedt geen behandeling, de organisatie richt zich op herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid. E-herstel speelt een belangrijke rol om bewoners deze stappen te kunnen laten maken. Thijs Waterink van Woonzorgnet zegt: ‘Jezelf zijn’ is ons motto. Het is belangrijk dat de bewoners zelf regie hebben over hun leven. E-herstel is een van de tools die we daarvoor inzetten. En met succes.’

Ook voor ehealthontwikkelaar  Minddistrict zijn eigen regie en herstelgericht werken belangrijke thema’s. Daarin vonden beide partijen elkaar dan ook snel. ‘De content op het platform is een service naar de bewoners,’ zegt Waterink, ‘ze werken in hun eigen tijd, op hun eigen tempo en in hun eigen studio aan herstel.’

Doelstelling 2018/2019

De doelstelling voor e-herstel in 2018 is ‘aansluiting’. Minddistrict heeft hiervoor de zogenaamde ‘persoonlijke routes’ ontwikkeld. De modules in die routes zijn in kleine blokken opgesplitst waardoor met iedere bewoner eenvoudig een hersteltraject op maat kan worden gemaakt. Dat maakt het mogelijk om verdieping in de begeleiding aan te brengen én vergroot de kans op gemotiveerde bewoners.

Daarnaast moet e-herstel beter aan gaan sluiten bij het werk van de begeleiders. ‘Nu moet het echt onderdeel van de werkwijze worden. In 2018 hebben we ingezet op het verder integreren van het werken met E-herstel in de werkprocessen van medewerkers. Dit willen wij in 2019 verder effectueren”. Aldus Waterink.

terug naar overzicht