Woonzorgnet 10 jaar!

PERSBERICHT: Woonzorgnet 10 jaar!

30-01-2014


Woonzorgnet; Private zorgonderneming ontwikkelt zich tot sociale onderneming

Woonzorgnet bestaat 10 jaar! In deze periode heeft de organisatie zich ontwikkeld van een idealistisch particulier initiatief tot een professionele sociale zorgonderneming. Dit betekent; het streven naar een optimaal resultaat voor alle stakeholders; bewoners, medewerkers, het Zorgkantoor en aandeelhouders.

Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, relaties, werken en zinvolle dag invulling. Woonzorgnet is een AWBZ-erkende zorgonderneming en is actief in de regio Gelderland met 7 locaties in Arnhem, Nijmegen, Rheden, Renkum, Nunspeet en Silvolde. Woonzorgnet onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een klantgerichte benadering, een platte organisatiestructuur en efficiënte bedrijfsvoering.

Groei in tijden van krapte

In tegenstelling tot de algemene beweging in zorg land van krapte en bevriezing, heeft Woonzorgnet de afgelopen jaren aanzienlijke groei gerealiseerd. Naast de groei naar 126 wooneenheden in de regio van Zorgkantoor Arnhem, heeft in 2011 het Zorgkantoor van regio Nijmegen de kwaliteiten van Woonzorgnet ingezet. Vanaf 2011 bieden wij ook in Nijmegen aan 29 mensen een thuis.

Onderscheidend in dienstverlening en organisatie       

Zowel op zorginhoudelijk-, als ook op bedrijfsmatig gebied, onderscheidt Woonzorgnet zich van andere traditionele zorgaanbieders. In de eerste plaats gedragen wij ons als een dienstverlenende organisatie waarbij de klanttevredenheid een heel bepalende factor is. Het primaire proces van ondersteuning en huisvesting van de bewoner staat centraal. Alle andere processen zijn daaraan dienstbaar en ondergeschikt.

In de tweede plaats is Woonzorgnet georganiseerd en wordt het geleid als een bedrijf waarbij permanent oog is voor de verhouding van uitgaven versus inkomsten. Door de bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve wijze in te vullen, creëren we ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze diensten en behoeften van onze bewoners en medewerkers.

Ten derde heeft Woonzorgnet een duidelijke focus. We hebben er niet voor gekozen om alles te willen doen, maar we hebben duidelijke keuzes gemaakt wat we wel doen en vooral wat we niet doen. Zo besteden wij de ICT en vastgoed uit en doen we alleen waar we goed in zijn; dienstverlening aan onze bewoners.

Waardering

Dat dit niet alleen mooie woorden zijn, blijkt uit zowel het cliënttevredenheidsonderzoek als het medewerkers onderzoek welke in 2013 bij Woonzorgnet zijn afgenomen door onderzoeksbureau Effectory. Dit laatste onderzoek leidde zelfs tot een nominatie voor “ Beste werkgever 2013”! Medewerkers van Woonzorgnet werken met plezier bij de organisatie en dat heeft direct effect op de dienstverlening. Er is ruimte voor ontwikkeling voor zowel de medewerkers als voor de bewoners.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Voor de nabije toekomst zijn er binnen de GGZ-zorg grote veranderingen te verwachten. Woonzorgnet volgt dit zeer nauwlettend, maar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een flexibele doch stabiele organisatie, die kan inspelen op en zich aanpassen aan de komende veranderingen. Een 100% focus op het primaire proces; aanbieden van ondersteuning en huisvesting aan onze bewoners zijn hierbij de bakens waarmee Woonzorgnet de koers van onze toekomst en die van onze bewoners uitzet.

terug naar overzicht