Werk aan de Winkel logo

Woensdag 13 maart opening Werk aan de Winkel Renkum

11-03-2019


Op woensdag 13 maart opent Woonzorgnet Werk aan de Winkel in Renkum. Van 14:00 - 15:30 uur kunt u een kijkje nemen en een taartje komen eten. De wethouder van Renkum, mevrouw Rolink, zal de openingshandeling doen samen met een cliënt van Woonzorgnet.
Adres: Dorpsstraat 9a, Renkum

Werk aan de winkel is een bureau voor participatie en herstel en een fijne werkplek met lekkere koffie. Het is een plek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Renkum en is een initiatief van Woonzorgnet. Woonzorgnet is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 
Zijn er vragen op het gebied van wonen, werken, financiën, zingeving, participatie, samenleven, eenzaamheid, stigma en herstel?
Werk aan de winkel wil graag de kennis van de zorg en van het lokale netwerk delen om mensen verder op weg te helpen.
Inwoners van de gemeente Renkum kunnen bij Werk aan de winkel bij onderstaande medewerkers van Woonzorgnet terecht voor informatie en/of ondersteuning:

Participatie- en werkcoach
De participatie- en werkcoach is beschikbaar voor informatie, coaching en alle vragen rondom werk en arbeidsparticipatie. Samen met de coach kan er via een duidelijk omschreven traject aan de weg naar betaald werk of naar andere vormen van maatschappelijke participatie worden gewerkt.
 
Arbeidsparticipatie kan ook starten met een opleiding, cursus, met werkervaring via dagbesteding, vrijwilligerswerk of door eerst stappen te zetten richting participatie via aanbieders van sociale activiteiten. Ook hier kan Werk aan de Winkel bij ondersteunen.
 
Ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundige staat open voor uiteenlopende vragen en verhalen over het leven. De ervaringsdeskundige luistert en kan handvaten geven om de regie over het leven terug te pakken. Ook organiseert de ervaringsdeskundige bijeenkomsten op het gebied van herstel en zelfhulpgroepen.
 
Persoonlijk Begeleider / Woonbegeleider
Bij Werk aan de Winkel is een begeleider aanwezig waarmee  hulpvragen besproken kunnen worden. De begeleider kan helpen om verdere stappen te ondernemen om passende ondersteuning te ontvangen. Een woonbegeleider kan  bijvoorbeeld thuis ondersteunen bij praktische zaken en een luisterend oor bieden. Deze begeleider kan van Woonzorgnet zijn of van een andere passende organisatie. Hierbij wordt samengewerkt met de consulenten van het sociaal team van de gemeente Renkum aangezien hiervoor een passende indicatie door de gemeente afgegeven dient te worden.
 
Budgetcoach
De budgetcoach kan ondersteunen bij financiële vragen en de weg wijzen en tips geven om grip te krijgen op financiële situaties.

Welkom
Wil je informatie voor jezelf? Heb je iemand in je naaste omgeving waarvan je ziet dat hij/zij problemen heeft maar vraagt diegene niet zelf om hulp? Heb je vragen? Je bent van harte welkom om bij ons binnen te stappen.

Inwoners die al in zorg zijn bij Woonzorgnet komen ook bij Werk aan de winkel over de vloer om elkaar of een begeleider te zien.

Contact
Werk aan de Winkel
Dorpsstraat 9a
6871AA, Renkum.
Tel 0317 785989
werkaandewinkel@woonzorgnet.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 10.00 uur- 15.00 uur
Buiten de reguliere openingstijden zijn wij geopend op afspraak.
 
Werk aan de winkel is een initiatief van Woonzorgnet

terug naar overzicht