Woonzorgnet Infographic Definitief2

Woonzorgnet kijkt terug op 2019 én vooruit

02-03-2020


Direct naar de infographic? Klik hier.

Woonzorgnet mag trots zijn op de behaalde resultaten in 2019. Herstel en participatie zitten in de lift. In 2019 participeert zo’n 70% van de bewoners en 20% is uitgestroomd van beschermd wonen naar begeleid zelfstandig wonen. Circa 18% kan zonder de zorg van Woonzorgnet zelfstandig verder. In alle teams helpen ervaringsdeskundigen mee aan herstel. In deze tijd van grote veranderingen is Woonzorgnet tevreden met nette scores op cliënttevredenheid (7,7) en medewerkerstevredenheid (7,6). Directeur Bas Steenbergen blikt terug op 2019, schetst het unieke karakter van Woonzorgnet en vertelt over de ambities voor de toekomst.

Bas SteenbergenBas Steenbergen begon ooit zijn loopbaan als verpleegkundige en opleider in de zorg. Hij heeft zelf ervaren wat er beter kan en dat motiveert hem nog elke dag. De laatste jaren is hij vooral bezig met hoe je de zorg het best kunt organiseren en besturen. “Uitdaging is een belangrijke motor voor mij. En uitdagingen zijn er genoeg, als je de huidige ontwikkelingen in de sector bekijkt. Woonzorgnet is een prachtig bedrijf. Met een relatief kleine organisatie weten we veel te bereiken. We hebben een sterke drive om uitstekende ggz-zorg te leveren. En we zijn eigenwijs, doen veel dingen nét even anders.”

Terugkijkend op 2019, waar ben je het meest trots op?
“Vooral op onze cliënten en medewerkers, hoe zij samen vormgeven aan herstel en participatie. Dat begint met jezelf kunnen zijn, in een positieve, beschermende omgeving die bij je past. In je eigen tempo stappen kunnen zetten. Er zijn vele voorbeelden van bewoners die nooit hadden gedacht dat ze een bepaald doel konden bereiken en toch is het ze gelukt. Het is mooi als je ziet dat iemand weer durft te dromen van zelfstandig wonen, een opleiding of een baan. Dat vraagt om aandacht, betrokkenheid en een lange adem. Dat is waar onze medewerkers goed in zijn en dat vind ik prachtig om te zien.”

Het is mooi als je ziet dat iemand weer durft te dromen van zelfstandig wonen, een opleiding of een baan.


Wat maakt Woonzorgnet zo anders?
“Er zit veel verbeterdrang en ondernemerschap in dit bedrijf. Ons geheim? We runnen een zorgbedrijf als een commerciële onderneming waarbij het klantbelang voorop staat. We combineren de warme, menselijke benadering met een zeer efficiënte bedrijfsvoering. Ons bedrijf kent een platte organisatie en we werken bottom up, dus vanuit de klant. De teams op locatie zijn resultaatverantwoordelijk en stellen zich op als lokale ondernemers. Daardoor kunnen ze snel en flexibel inspelen op vragen van gemeenten. Ze worden gefaciliteerd door onze Centrale Diensten.
De professionals krijgen alle ruimte om - binnen de afgesproken kaders – cliënten te ondersteunen op weg naar herstel en participatie. Onze werkwijze is gebaseerd op beproefde methodieken en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. We stellen ons voortdurend de vraag: kan het anders, kan het beter, kan het doelmatiger?”

Gemeenten verlagen de tarieven, wat betekent dat voor Woonzorgnet?
“De tarieven staan inderdaad onder druk, maar dat heeft geen consequenties gehad voor onze dienstverlening. Het fundament van ons bedrijf - kwaliteit, bedrijfsvoering en financiën – is goed op orde. De overheadskosten zijn laag. Daardoor kunnen we bewoners méér bieden dan wat verplicht is vanuit de wetgeving. Dan moet je denken aan allerlei extra’s die we noodzakelijk achten voor herstel en normalisatie. We vinden het belangrijk dat bewoners aanspraak kunnen maken op dezelfde dingen als andere burgers, zoals op vakantie gaan, een abonnement op een sportclub, het jaarlijkse Zomerfeest. Afgelopen jaar organiseerden we voor het eerst een ROPI-festival, met workshops over herstel, en dat gaan we in 2020 weer doen. Bewoners mogen ook gebruik maken van Good Habitz, een online leerplatform voor medewerkers. En we zijn goed op weg met E-herstel, een online programma dat de eigen regie van de bewoner versterkt. Het wordt al door meer dan 50% van de bewoners gebruikt.”

We vinden het belangrijk dat bewoners aanspraak kunnen maken op dezelfde dingen als andere burgers.


Hoe zetten jullie ervaringsdeskundigen in?
“Ook daarin zijn we eigenwijs en doen we het nét even anders. Bijna 7% van de medewerkers uit het primair proces is ervaringsdeskundige en dat aantal zal verder stijgen. Zij bieden ondersteuning bij herstel, maar worden bij ons niet belast met plannen schrijven of rapporteren. Hun belangrijkste opdracht is aansluiten bij de beleving van cliënten, zodat ze dicht bij de authenticiteit kunnen blijven. We hadden al een coördinator ervaringsdeskundigheid en sinds 2019 is aan ieder team een ervaringsdeskundige toegevoegd. Ook de collega’s in het primair proces ontvangen herstelgerichte scholing.“

Het percentage ambulante cliënten stijgt, waarom is dat?
“In de hele samenleving zie je de trend van thuis blijven wonen en burgers die de eigen regie hebben. Gemeenten stimuleren dit vanuit de Wmo en ook wij vinden dat een positieve ontwikkeling. Wij willen er graag aan bijdragen dat kwetsbare burgers een eigen plek in de samenleving innemen. Daarom breiden we ons aanbod aan ambulante diensten verder uit. Dit betekent een flinke transformatie voor ons bedrijf. Beschermd wonen was voorheen onze belangrijkste activiteit, nu leveren we een totaalpakket aan ambulante en intramurale diensten, inclusief dagbesteding. Ook maken we de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. De regie voor herstel en participatie ligt bij de cliënt, de professional krijgt de rol van sociaal architect die daarvoor de gewenste voorwaarden schept.”

De regie voor herstel en participatie ligt bij de cliënt, de professional krijgt de rol van sociaal architect.


Wat vinden de medewerkers ervan?
“Zowel spannend als uitdagend. Medewerkers zullen in de toekomst steeds meer naar buiten gaan, bij mensen thuis komen, een andere rol aannemen. Dat is natuurlijk wennen, maar het maakt hun werk ook interessanter. Medewerkers kunnen cliënten tijdens de hele wooncarrière blijven volgen, dat is boeiend en motiverend. Het is een compliment waard hoe onze medewerkers deze omslag tot nu toe hebben opgepakt. We vinden het belangrijk dat ze daarbij goed ondersteund worden. Daarom investeren we veel in scholing en training, onder meer via het digitaal leerplatform Ggz-Ecademy en GoodHabitz. Intern hebben we in 2019 de methode Pulse ingevoerd, die teams helpt om zelf doelen te stellen, te evalueren en dingen te verbeteren.”


Hoe wil Woonzorgnet kwetsbare buurtbewoners gaan ondersteunen?
“Participatie is Woonzorgnet op het lijf geschreven. Een goed voorbeeld is ‘Werk aan de Winkel’ dat we onlangs hebben geopend in Renkum. Het is een buurtcentrum waar psychisch kwetsbare burgers terecht kunnen voor ontmoeting, informatie, advies, coaching en activiteiten zoals maaltijden, lezingen of een filmavond. Die locatie wordt aangestuurd door een integraal team van Woonzorgnet. Dat team is verantwoordelijk voor een totaalpakket aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, sociale activering, dagbesteding en zorg. Het concept wordt goed ontvangen en we willen het ook graag ontwikkelen op andere locaties. Daarover zijn we met diverse gemeenten in gesprek. De meeste gemeenten zitten behoorlijk in hun maag met kwetsbare burgers die behalve met psychische problemen ook kampen met schulden, een slechte gezondheid, middelengebruik en eenzaamheid. Ons concept past goed binnen de Wmo-gedachte. We denken actief met gemeenten mee hoe we hun lokale problemen kunnen oplossen.”

Hoe ziet de toekomst voor Beschermd Wonen eruit?
“Naar verwachting zullen gemeenten het aantal intramurale plaatsen verder afbouwen. Vanaf 2021 treedt de Wet Langdurige Zorg in werking, voor mensen die permanente 24-uurs zorg nodig hebben. Dat betreft zo’n 25% van onze bewoners. De overige cliënten ontvangen Wmo-zorg, dan moet je denken aan begeleiding thuis of in een kleinschalige woonvorm. Wij hebben een helder woonconcept, het eiland-satellietmodel. Dat is een combinatie van geclusterd wonen voor circa 16 tot 24 bewoners met daaromheen een aantal zelfstandige woningen in de wijk. Deze wijkwoningen kunnen op den duur zelfstandig door een bewoner worden gehuurd, als die daaraantoe is. We zijn bezig te onderzoeken hoe we dit model voor diverse gemeenten kunnen realiseren.”

Een goede woonomgeving is dé basis voor herstel en participatie.


Wat gebeurt er met de huidige woonlocaties?
“Een goede woonomgeving is dé basis voor herstel en participatie. Omdat onze woningen niet meer allemaal voldoen, bijvoorbeeld te gehorig zijn, zijn we bezig met herhuisvesting. Sinds de aansluiting bij Orpea in 2018 hebben we meer bouwkundige kennis in huis en meer financiële armslag. We willen daarom nieuwe, duurzame woningen realiseren in samenwerking met wooncorporaties. Het liefst gecombineerd met een buurtcentrum zoals Werk aan de Winkel. Dat zal gepaard gaan met de nodige uitdagingen. Denk maar aan het aantrekken van nieuw personeel in een krappe arbeidsmarkt en het realiseren van woningen in een stagnerende bouwwereld. Toch schrikken we daar niet voor terug. Woonzorgnet maakt zich sterk voor sociale innovatie in de zorg, in samenwerking met gemeenten en andere partijen. Onze definitie van ondernemerschap: als je ergens in gelooft, de schouders eronder en doén.”

Bekijk hier de infographic 2019 (pdf)

Woonzorgnet Infographic Definitief2

 

terug naar overzicht