Ondersteuning Haverweg Rheden

Woonzorgnet en kwaliteit

11-02-2021


Bij Woonzorgnet is kwaliteit in ondersteuning vanzelfsprekend. Daar mag nooit discussie over zijn. Op alle locaties zijn 24 uur per dag bevoegde en bekwame medewerkers aanwezig om kwaliteit te kunnen waarborgen. Maar wat betekent kwaliteit precies voor Woonzorgnet? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren? Hier willen we meer inzicht in krijgen en gaan komende periode het onderwerp kwaliteit beter in kaart brengen. 

Wat is kwaliteit?

Cassandra2

“Waar gaat kwaliteit nu eigenlijk over? Wat is kwaliteit?” Cassandra van den Berg gaat ons ondersteunen bij dit project. Voor haar is het thema kwaliteit een grote drijfveer. In het dagelijks leven en als directeur van het kwaliteitsteam divisie Woonzorg bij Orpea Nederland. “Veel mensen denken dat kwaliteit draait om certificeringen zoals ISO en HKZ. Dat klopt niet. Kwaliteit gaat over interactie, individueel kijken naar wat kwaliteit voor een ander betekent en daar op anticiperen. Je moet met elkaar in gesprek gaan, het zit in de interactie vertaalt naar alle kaders. Certificeringen en protocollen zijn processen die kunnen bijdragen aan kwaliteit maar het mag geen papieren tandeloze tijger worden.” 

ACTIEPLAN

Op basis van een 0-meting wordt een actieplan opgesteld. Zo krijgen we een goed beeld wat kwaliteit voor Woonzorgnet betekent, waar we voor staan en waar voor willen gaan. “Het in kaart brengen, maar ook het stellen van doelen geeft duidelijkheid voor Woonzorgnet binnen het kader kwaliteit. Waar je naar toe gaat en hoe je dit samen kunt vieren” vertelt Cassandra enthousiast.

Mede door de overgang naar de WLZ wordt het uitdragen van de kwaliteit die wij bieden steeds belangrijker. Voor de onderwerpen ICT en AVG hebben we al soortgelijke trajecten lopen, we gaan dit nu ook voor kwaliteit opstarten. We willen eerst beter inzicht krijgen in hoe het nu gaat. Wat gaat er heel goed of wat missen we nog? Hoe willen we dat dan invullen? Of juist niet. Cassandra is enthousiast en gaat er blanco in: “Ik ben erg benieuwd naar alle verhalen en meningen. In de contacten die ik tot nu toe gehad heb merk ik dat de sfeer informeel is, ik krijg echt een warm en welkom gevoel wanneer ik bij Woonzorgnet naar binnen loop.”

Vier je successen

Vervolgens wordt er een strategische agenda gemaakt die aansluit op de beleidsmatige strategieën van Woonzorgnet. Samen bepalen we: dít is kwaliteit en hier gaan we keihard aan werken. Dat geeft richting en houvast. Dan kun je je successen vieren en apetrots zijn op de behaalde resultaten.

Er gaat al heel veel goed. We gaan deze ervaringen en inzichten met elkaar delen, zodat iedereen kan zien waar we zo trots op zijn. Daarmee onderscheiden we ons van de rest, want er is heel veel wat Woonzorgnet bijzonder maakt.

Kwaliteit door Hostmanship

Werken in de zorg draait om het helpen, begeleiden en ondersteunen van anderen. Kwaliteit sluit aan op de Hostmanship visie van Woonzorgnet. “De dag van een cliënt net iets fijner kunnen maken zit in de kleine dingen, snappen wat iemand nodig heeft. Hiervoor moet je de cliënten zo goed mogelijk kennen en heb je inlevingsvermogen nodig. Bijvoorbeeld door iemand het vertrouwen te geven het weer zelf te kunnen.”   

Cassandra & kwaliteit

“Je zou kunnen zeggen dat kwaliteit voor mij de rode draad in mijn leven is. Het gaat terug naar mijn jeugd, ik heb veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Vroeger wilde ik kinderarts worden, om te luisteren wat andere kinderen nodig hebben. Ik heb een tijdje meelopen met geneeskunde, totdat ze een rat gingen ontleden, toen lag ik plat op de grond. Dat bleek niet voor mij weggelegd. Toch bleef ik het gevoel houden dat artsen beter moeten luisteren naar wat een patiënt écht nodig heeft. Soms is dat niet nog een behandeling. Dat weegt niet altijd op tegen de psychische belasting die behandelingen of ingrepen kunnen hebben. Zo kwam ik uit bij de studie gezondheidswetenschappen. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk altijd met kwaliteit bezig geweest. Zowel in de praktijk als beleidsmatig. Door de jaren heen heb ik ruime ervaring opgedaan in de GGZ-sector bij het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en GGZ Nederland. Bij Wonen bij September (onderdeel van Orpea) kreeg ik te zien dat ouderenzorg ook anders kan. Daar wilde ik graag aan bijdragen en inmiddels ben ik daar 5 jaar werkzaam. Ik vind het interessant om nu ook bij Woonzorgnet te mogen kijken waar kwaliteit over gaat.”

Wij zijn enthousiast over deze samenwerking en kijken uit naar het beter in kaart brengen en uitdragen van onze kwaliteitsdoelstellingen.

terug naar overzicht