Financiering
Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. Dat wil zeggen, de kosten van zorg en ondersteuning van de cliënten worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor heeft de cliënt een indicatie/beschikking vanuit de gemeente (WMO) nodig. Mocht de cliënt hier nog niet over beschikken, dan is deze aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Om bij Woonzorgnet te kunnen wonen dient de eerste grondslag van het indicatiebesluit 'psychiatrie' te zijn. 

Wet Langdurige Zorg
Met ingang van 1 januari 2021 gaat de langdurige GGZ over naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) hiervoor kan een indicatie/beschikking bij het CIZ aangevraagd worden.

Eigen bijdrage
Daarnaast betaalt de cliënt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor). Klik hier voor meer informatie, op de website van het CAK.