Financiering

Woonzorgnet is een erkende zorgonderneming. Dat wil zeggen, de kosten van zorg en ondersteuning van de bewoners worden vergoed vanuit de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor heeft de bewoner een CIZ indicatie/beschikking nodig. Mocht de bewoner hier nog niet over beschikken, dan is deze aan te vragen via de gemeente waar hij/zij woont. Om bij Woonzorgnet te kunnen wonen dient de eerste grondslag van het indicatiebesluit “Psychiatrie” te zijn. ( ZZP3-ZZP5)

Daarnaast betaalt de bewoner een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie hierover is te vinden op www.cak-bz.nl.

Download hier de brochure van het CAK: Eigen bijdrage 2016.