Herstelondersteuning

Onze bewoners verblijven meestal al lang in de psychiatrie en zijn altijd benaderd vanuit het idee dat er een te behandelen stoornis is. Mensen hebben met andere woorden geleerd dat ze ziek zijn en zijn zo ook altijd door hulpverleners benaderd. Maar onze bewoners zijn veel meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze mensen vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard: gericht op meedoen in de samenleving.

Woonzorgnet benadrukt dat het iedereen de gelegenheid tot herstel wil bieden. Iedereen kan daar zelf richting aan geven en kan het in een eigen tempo doen. Onze bewoners staan centraal. Niets hoeft, maar de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep doen op de mensen om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en aanwezige talenten, op het benutten van meerdere rollen en het gebruik maken van contacten en netwerk.

Planmatige ondersteuning

Iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Woonzorgnet komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner  een begeleidingsplan op. Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met  de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleiders realiseren 24-uurs beschermd wonen waarbij het accent ligt op zowel individuele ondersteuningsvragen als op de leefomgeving per locatie. Op elke locatie hebben bewoners te maken met meerdere Woonbegeleiders. Zij helpen om nog meer grip te krijgen op de ondersteuningsvragen door samen de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften per levensdomein.