Klachtenregeling

Woonzorgnet doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden. Mocht er om wat voor een reden dan ook toch iets zijn waarmee de behandelaar of de bewoner niet tevreden is en waar de Persoonlijk Begeleider en/of Teamleider samen met de bewoner niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, te bereiken via klachtenfunctionaris@woonzorgnet.nl. De klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen en indien nodig verder geleiden.