Hoe werken wij samen met anderen

Naar samenwerkingspartners stellen wij ons open en naar buiten gericht op, erkennen wij de wederzijdse belangen en zoeken wij gezamenlijk naar oplossingen.

Logo Groot Bots Juni 2012

Logo Propersona             Tactus Logo

Zo werken wij samen met BOTS Begeleiding op het gebied van mensen met een autisme spectrum-stoornis of ADHD. Kleinschalige, ondernemende organsiaties die flexibel en op een creatieve manier zorg op maat leveren. We maken goed gebruik van elkaars mogelijkheden en vullen elkaar aan. Samen zoeken we een passende oplossing voor onze gezamelijke doelgroep.

Autisme Gelderland: samen sterk voor mensen met autisme
Woonzorgnet is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Meer informatie kun je vinden op: www.autismegelderland.nl

Daarnaast werken we ook lokaal met verschillende partijen samen. Zie daarvoor onze locatie informatie.

Samenwerking behandelaars

Wij vinden het erg belangrijk om met onze Persoonlijk Begeleiders en de huidige behandelaar van de bewoner samen de juiste weg uit te stippelen. Betrokkenheid gedurende de hele overdracht is daarbij essentieel.

Dit begint al bij de voorfase. Voor een juiste beoordeling van het ziektebeeld van de persoon is het noodzakelijk zoveel mogelijk relevante informatie te ontvangen alvorens het intake gesprek plaats vindt. Denk hierbij aan een recent psychologisch onderzoek, behandelplannen, DSM etc. Ook tijdens het intake gesprek is het aandeel van de behandelaar, de mening en de informatie van groot belang om de zorgvraag van de persoon correct en zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Zelfs nadat de persoon is komen wonen op een van de locaties van Woonzorgnet, blijft het belangrijk om contact te houden over de voortgang. Wij gaan er van uit dat door samenwerking en verdieping van kennis en specialisatie de ondersteuning beter op het individu kan worden afgestemd.

Onze Persoonlijk Begeleiders zullen dan ook regelmatig contact hebben met de betreffende behandelaar voor bewoner overleg. Op deze manier kunnen we gezamenlijk blijven werken aan de juiste zorg voor onze doelgroep.