Mensen met een autisme-spectrumstoornis

Volwassenen met een autisme-spectrumstoornis zijn soms ook binnen een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. In andere gevallen heeft men kort of lang in gespecialiseerde centra verbleven.

Als vervolgstap hierop kenmerkt de woonondersteuning voor deze bewonersgroep zich door regelmaat, structuur en voorspelbaarheid op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Medewerkers van Woonzorgnet hebben trainingen gevolgd in het omgaan met mensen met een autisme-spectrumstoornis. Ook werken wij samen met gespecialiseerde centra voor autisme. Op deze wijze wordt een goede basis geboden om deze doelgroep adequaat te ondersteunen.