Mensen met psychiatrische problemen

Wij ondersteunen volwassenen met algemene psychiatrische problemen.

Dit zijn mensen die vaak korter of langer opgenomen zijn geweest in een psychiatrisch ziekenhuis en moeite hebben om weer zelfstandig in de samenleving te functioneren.

Wij proberen aan te sluiten op de hulpvraag en de wens van deze mensen. In sommige gevallen betekent het dat bewoners door middel van woontraining worden voorbereid op ambulant wonen. In andere gevallen kiezen mensen er voor om langere tijd in één van onze locaties te blijven wonen.

Omdat onze bewoners vaak nog een behandelaar op de achtergrond hebben, bijvoorbeeld voor medicatiegebruik, werken we samen met collega organisaties uit het GGZ werkveld.