Mensen met psychiatrische- én verslavingsproblemen

Deze doelgroep heeft te maken met algemene psychiatrische problemen in combinatie met een verslavingsproblematiek ten gevolge van alcohol en/ of drugs. In sommige gevallen betekent dit dat er sprake is van langdurig gebruik waardoor men vaak contact heeft met een instelling voor verslavingszorg.

In andere gevallen zijn de symptomen naar de achtergrond verdwenen maar is er ondersteuning nodig om niet terug te vallen. Voor deze doelgroep bieden wij een woonvorm aan in Nunspeet met in uitzonderingsgevallen afspraken over gematigd of gereguleerd gebruik. Een belangrijke voorwaarde rondom deze doelgroep is dat er intensief wordt samengewerkt met verslavingsinstellingen zoals bijvoorbeeld Iriszorg.