Wie is Woonzorgnet?

Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding. Wij zijn een erkende zorgonderneming die haar diensten 24 uur per dag aanbiedt. Woonzorgnet onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een platte organisatie, efficiënte bedrijfsvoering en een klantgerichte benadering. Onze bewoners staan echt centraal en krijgen de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben. Ons motto is “jezelf zijn”. Iedere bewoner  met zijn eigen verhaal en de daarbij behorende ondersteuningsvragen. Daaromheen creëren we samen met de bewoner een zo prettig mogelijke en uitnodigende leef/woonsituatie. Men kan ook doorstromen naar een meer zelfstandige woonplek, waarbij men nog wel ambulante begeleiding vanuit Woonzorgnet krijgt.

Op dit moment hebben wij locaties in Renkum, Nunspeet, Rheden, Arnhem, Silvolde en Nijmegen. De locaties verschillen allen van karakter, ligging en sfeer, waarmee we hopen iedereen een plek aan te kunnen bieden waar hij of zij zich thuis voelt.

Jezelf zijn, deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken, contacten onderhouden, een zinvolle dagbesteding. Op jouw manier, in je eigen tempo, vanuit een veilige beschermde omgeving. Werken aan herstel, werken aan de toekomst. Positief en hoopvol. Dat is waar wij als Woonzorgnet voor staan en waar we samen voor willen gaan.