Bij Woonzorgnet vinden wij het belangrijk om open en transparant met elkaar om te gaan. Zowel op locatie tussen bewoners en begeleiders, maar ook tussen bewoners en de Directie van Woonzorgnet. In de dagelijkse omgang met medebewoners en begeleiders geef je aan welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je invulling wilt geven aan je leven. Daarnaast wordt er over collectieve zaken gesproken in de bewonersvergadering. Over zaken die alle bewoners van Woonzorgnet aangaan is er gesprek mogelijk met de Directie. Dit gebeurt middels een overleg tussen de Directie en de Cliëntenraad. Download hier de flyer Clientenraad.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een schakel tussen de bewoners van Woonzorgnet en de Directie. Mochten er zaken spelen die je als bewoner onder de aandacht wil brengen bij de Directie, is dat middels de Cliëntenraad mogelijk. Dit moet om zaken gaan die niet alleen over jezelf gaan maar over zaken die een grotere groep mensen betreft. Vaak worden dit soort zaken ook besproken in de bewonersvergadering.

De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid de Directie van Woonzorgnet een advies te geven. Omgekeerd is de Directie verplicht bij het maken van belangrijke beslissingen de Cliëntenraad te betrekken en om advies te vragen. De Cliëntenraad en de Directie vergaderen eens in de 6 weken, bijvoorbeeld over voeding, het onderscheid tussen Persoonlijk Begeleiders en Woonbegeleiders en de sollicitatieprocedure.

Deelnemen

In de bewonersvergadering wordt er overlegd wie namens een bepaalde locatie lid wordt van de Cliëntenraad van Woonzorgnet. Per locatie kunnen er twee mensen deelnemen. Als de termijn van de vertegenwoordiger van een locatie erop zit of een vertegenwoordiger vertrekt bij Woonzorgnet, komt er opnieuw ter sprake wie die rol op zich gaat nemen. Aan de leden van de Cliëntenraad wordt scholing aangeboden zodat zij weten wat  een Cliëntenraad allemaal mag en kan.

Ondersteuning

Om de Cliëntenraad bij haar werkzaamheden te ondersteunen heeft Woonzorgnet een onafhankelijke professionele adviseur aangesteld vanuit Zorgbelang Gelderland. Deze adviseur ondersteunt de Cliëntenraad om zo goed mogelijk hun rol te vervullen en is te bereiken via het telefoonnummer van Zorgbelang Gelderland (026-3842855) of per e-mail Connyheerdink@zorgbelanggelderland.nl.

Contact

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de secretaris van de Cliëntenraad, te bereiken via e-mailadres Clientenraad@woonzorgnet.nl of via het telefoonnummer van de Voorzitter, 06 - 30 83 68 29. Uiteraard kun je ook terecht bij onze Centrale Diensten, info@woonzorgnet.nl of via telefoonnummer (0317) 398 800, zij verwijzen je graag verder.