Bij Woonzorgnet vinden wij het belangrijk om open en transparant met elkaar om te gaan. Zowel op locatie tussen bewoners en begeleiders, maar ook tussen bewoners en de Directie van Woonzorgnet. In de dagelijkse omgang met medebewoners en begeleiders geef je aan welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je invulling wilt geven aan je leven. Daarnaast wordt er over collectieve zaken gesproken in de bewonersvergadering. Over zaken die alle bewoners van Woonzorgnet aangaan is er gesprek mogelijk met de Directie. Dit gebeurt middels een overleg tussen de Directie en de Cliëntenraad. Download hier de flyer Clientenraad.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een schakel tussen de bewoners van Woonzorgnet en de Directie. Mochten er zaken spelen die je als bewoner onder de aandacht wil brengen bij de Directie, is dat middels de Cliëntenraad mogelijk. Dit moet om zaken gaan die niet alleen over jezelf gaan maar over zaken die een grotere groep mensen betreft. Vaak worden dit soort zaken ook besproken in de bewonersvergadering.

De Cliëntenraad heeft de mogelijkheid de Directie van Woonzorgnet een advies te geven. Omgekeerd is de Directie verplicht bij het maken van belangrijke beslissingen de Cliëntenraad te betrekken en om advies te vragen. De Cliëntenraad en de Directie vergaderen eens in de 6 weken, bijvoorbeeld over voeding, het onderscheid tussen Persoonlijk Begeleiders en Woonbegeleiders en de sollicitatieprocedure.

Deelnemen
In de bewonersvergadering wordt er overlegd wie namens een bepaalde locatie lid wordt van de Cliëntenraad van Woonzorgnet. Per locatie kunnen er twee mensen deelnemen. Als de termijn van de vertegenwoordiger van een locatie erop zit of een vertegenwoordiger vertrekt bij Woonzorgnet, komt er opnieuw ter sprake wie die rol op zich gaat nemen. Aan de leden van de Cliëntenraad wordt scholing aangeboden zodat zij weten wat  een Cliëntenraad allemaal mag en kan.

Ondersteuning
Om de Cliëntenraad bij haar werkzaamheden te ondersteunen heeft Woonzorgnet een onafhankelijke professionele adviseur aangesteld. Hilde Boei van Zorgbelang Inclusief ondersteunt de Cliëntenraad, zodat zij hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van Zorgbelang Inclusief (088 9294 000) of per e-mail HildeBoei@zorgbelanginclusief.nl

Contact
Voor vragen kun je direct contact opnemen met de secretaris van de Cliëntenraad, te bereiken via e-mailadres Clientenraad@woonzorgnet.nl of via het telefoonnummer van de Voorzitter, 06 - 30 83 68 29. Uiteraard kun je ook terecht bij onze Centrale Diensten, info@woonzorgnet.nl of via telefoonnummer (0317) 398 800, zij verwijzen je graag verder.

Cliëntvertrouwenspersoon

Van mensen wordt verwacht dat zij hun eigen behoefte verwoorden, eigen regie voeren en opkomen voor eigen belangen. Voor cliënten in de GGz kan dat erg moeilijk zijn en is er daardoor behoefte aan onafhankelijke ondersteuning.

Woonzorgnet onderkent deze behoefte en heeft een onafhankelijke functionaris aangesteld om dit proces te ondersteunen: de cliëntvertrouwenspersoon. Zij ondersteunt bij het verduidelijken van onvrede en het verwoorden van klachten. Daarnaast helpt de cliëntvertrouwenspersoon bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat.

Vanwege het behartigen van een laagdrempelige toegang tot deze persoon combineert Woonzorgnet de rol van vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Een hulpvraag hoeft immers niet te leiden tot een klacht, maar het kan wel. Om deze reden combineert de aangestelde cliëntvertrouwenspersoon c.q. klachtenfunctionaris beide rollen. 

Contactgegevens Cliëntvertrouwenspersoon / Klachtenfunctionaris
Ingrid Nauta                                                                                                
T: 06 8305 6400
E: klachtenfunctionaris@woonzorgnet.nl

Cliëntondersteuning

Klik hier voor meer informatie over cliëntondersteuning.