Een hoge kwaliteit van onze dienstverlening vinden we heel belangrijk. We stellen daarom hoge eisen aan onszelf en werken voortdurend aan verbetering van onze zorg en dienstverlening. De vragen en ervaringen van onze cliënten zijn daarbij richtinggevend.

Woonzorgnet heeft het HKZ-keurmerk. Het keurmerk HKZ is onafhankelijk en biedt een basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Met het HKZ-keurmerk laten wij zien dat de kwaliteit van zorg op orde is bij Woonzorgnet. Onze procedures zijn op orde en worden nageleefd, we werken vanuit een gedeelde visie, medewerkers zijn kundig en enthousiast en er heerst een goede cultuur en fijne sfeer.

Bekijk hier het kwaliteitverslag 2021