Blijf nieuwsgierig. Blijf leren!

Werken en leren zijn niet van elkaar te scheiden, maar zijn met elkaar verbonden. Medewerkers leren door te werken, samen te werken en door het volgen van trainingen en opleidingen.

De gewenste prestatie van de organisatie is het vertrekpunt om werken = leren te verbeteren. In de huidige tijd moeten organisaties in staat zijn om zich aan te passen aan steeds veranderende, externe en interne omstandigheden. Dat geldt ook voor Woonzorgnet. Het is vooral de markt, die een organisatie ‘dwingt’ om voortdurend te leren hoe te voldoen aan de eisen van de klant. Vaak betekent dit een aanpassing, verbetering of vernieuwing van de dienstverlening en dat in een snel tempo.

Binnen Woonzorgnet stimuleren we continue de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het inbedden van leren in het werk is vooral gericht om het werk beter te kunnen doen. Niet het leren maar de prestatieverbetering staat centraal.

GGZ E-cademy

Een medewerker moet dus zijn/haar deskundigheid op peil houden, om mee te kunnen blijven doen. Om medewerkers hierin te faciliteren heeft Woonzorgnet ervoor gekozen om lid te worden van GGZ E-cademy. Ook bieden we medewerkers hiermee de mogelijkheid om aanvullende modules te volgen, om hun deskundigheid nog verder uit te breiden. GGZ E-cademy is een initiatief van en voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief goede en actuele e-learning ontwikkelen en aanbieden voor zorgprofessionals. Met aantrekkelijke multimediale modules kunnen medewerkers flexibel, snel en effectief leren, terwijl het aantal (klassikale) trainingen, en daarmee het verlet op de werkvloer, kunnen worden teruggebracht. Er zijn inmiddels al heel veel modules ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld Psychopathologie, Omgaan met geneesmiddelen, Autismespectrumstoornis, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Verslaving, Middelen & Gokken, Herstelondersteunend werken, Herstelbenadering, Motiverende gespreksvoering etc.

Goodhabitz

Bovenstaande zorginhoudelijke leermogelijkheden hebben we verder uitgebreid met niet zorginhoudelijke modules. We bieden onze medewerkers dan ook de online trainingen aan van GoodHabitz. Deze online trainingen richten zich op iedereen die wil blijven werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Van Management tot Persoonlijke effectiviteit en van Microsoft Office tot Communicatie. De modules van GoodHabitz zijn fris, met humor, eigentijds, praktisch, soms een beetje rebels en bieden veel afwisselende werkvormen. De modules van GoodHabitz worden via het leerplatform van Woonzorgnet (waar ook de modules van de GGZ E-cademy staan) aangeboden aan onze medewerkers.

Met het toevoegen van de modules van GoodHabitz bieden we onze medewerkers een zeer gevarieerd en volledig aanbod van leermiddelen aan.

Goodhabitz ook voor bewoners

Dankzij het laagdrempelige, snelle karakter en de praktische toepasbaarheid zijn de online trainingen van GoodHabitz geschikt voor alle medewerkers, maar ook voor bewoners. Dit past goed bij onze visie op herstel en participatie. Iedereen kan meedoen en kan zich zowel zorginhoudelijk als op het algemene vlak blijven ontwikkelen! En… iedereen kan de online trainingen volgen op het moment dat dit voor hem of haar het beste uitkomt.

Inmiddels hebben bijna alle medewerkers zich aangemeld en zijn zij één of meerdere modules van de GGZ E- cademy of GoodHabitz aan het volgen. Ook de eerste bewoners hebben zich al aangemeld voor een Module van GoodHabitz.

Lees de ervaring van bewoonster Fran die via Goodhabitz haar eerste module heeft gevolgd. Ook medewerkster Helga ging aan de slag met de modules van de GGZ E-cademy.

Minddistrict & E-herstel

Dus ook bewoners willen en kunnen leren. Opnieuw leren om hun dagelijkse leven weer op te pakken, leren om nog beter met hun klachten om te gaan, opnieuw leren om (verloren) rollen weer op te pakken en leren zo veel als mogelijk weer deel te nemen aan de maatschappij.

Digitale technologie kan het herstelproces van bewoners bevorderen. In het kader van burgerschap en eigen regie hebben we contact gezocht met Minddistrict. Geen eHealth, maar e-herstel: bewoners ondersteunen bij hun herstel en zorgen dat zij meer regie krijgen over hun eigen leven door het aanbieden van online informatie. Op het digitale platform van Minddistrict kunnen bewoners tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk aan hun herstel werken.

Voor de bewoners die moeite hebben met het gebruik van computers en andere digitale middelen bieden de begeleiders de benodigde ondersteuning. Door middel van gesprekken, trainen en ondersteunen proberen zij om de bewoners steeds een stapje verder te helpen. Ook verwanten of andere naastbetrokkenen kunnen meekijken met de bewoner wanneer deze dat uiteraard wil en hen daar toegang tot geeft.

Bij Woonzorgnet grijpen we alle kansen om te leren aan! Voor medewerkers en bewoners!