Wie zijn wij

Wij zijn een innovatieve zorgonderneming die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle dagbesteding.

Wat doen wij

Onder het motto “jezelf zijn” ondersteunen wij mensen met een psychiatrische beperking om een door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en hun sociale omgeving.

Hoe doen wij dat

We leveren niet alleen uitstekende zorg en dienstverlening, bedrijfsmatig organiseren we dat ook op een efficiënte en effectieve wijze. Hiermee creëren we ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze zorgverlening en van ons sociaal ondernemerschap.

Werkgeverschap

Bij al onze medewerkers stimuleren wij de persoonlijke en professionele ontwikkeling en bieden daarmee voor iedereen de mogelijkheid en kans zich te ontplooien tot ieders gewenste niveau.

Hoe werken wij samen met anderen

Naar samenwerkingspartners stellen wij ons open en naar buiten gericht op, erkennen wij de wederzijdse belangen en zoeken wij gezamenlijk naar oplossingen.

Wat zijn onze ambities

Wij hebben de ambitie om met een heldere, platte en efficiënte organisatie invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige woonvormen met bijbehorende hoogwaardige dienstverlening daar waar die in Nederland gewenst is.