Waarom is Woonzorgnet anders?

Zowel op zorginhoudelijk gebied, als ook bedrijfsmatig onderscheidt Woonzorgnet zich op meerdere vlakken van andere zorgaanbieders. In de eerste plaats gedragen we ons als een dienstverlenende organisatie waarbij de klanttevredenheid een heel bepalende factor is. Bij ons staat het primaire proces waarbinnen we onze dienstverlening aan onze bewoners verrichten centraal. Alle andere processen zijn daaraan ondergeschikt.

In de tweede plaats leiden we Woonzorgnet als een bedrijf waarbij we permanent oog hebben voor de verhouding van uitgaven versus inkomsten.

Tot slot hebben we een duidelijke focus. We hebben er voor gekozen om niet alles te willen doen, maar hebben duidelijke keuzes gemaakt wat we wel doen en vooral wat we niet doen. Door onze bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve wijze in te vullen, creëren we ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze diensten en behoeften van onze bewoners.

Hoe wij dit doen? Lees meer hierover bij Operational Leadership.