Hoe werken wij samen met anderen

Naar samenwerkingspartners stellen wij ons open en naar buiten gericht op, erkennen wij de wederzijdse belangen en zoeken wij gezamenlijk naar oplossingen.

Botsbegeleiding LogoAutisme Gelderland Logo

Logo Propersona               Logo Iriszorg          Tactus Logo

Zo werken wij o.a. samen met BOTS Begeleiding. We zijn beide kleinschalige, ondernemende organisaties die flexibel en op een creatieve manier zorg op maat leveren aan mensen met een autisme spectrumstoornis of ADHD. We versterken elkaars activiteiten en passen daardoor goed bij elkaar.

Autisme Gelderland: samen sterk voor mensen met autisme
Woonzorgnet is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Meer informatie kun je vinden op: www.autismegelderland.nl

Daarnaast werken we ook lokaal met verschillende partijen samen. Zie daarvoor onze locatie informatie.

Samenwerking behandelaars
Wij vinden het erg belangrijk om met onze Persoonlijk Begeleiders en de huidige behandelaar van de bewoner samen de juiste weg uit te stippelen. Betrokkenheid gedurende de hele overdracht is daarbij essentieel.

Dit begint al bij de voorfase. Voor een juiste beoordeling van het ziektebeeld van de persoon is het noodzakelijk zoveel mogelijk relevante informatie te ontvangen alvorens het intakegesprek plaats vindt. Denk hierbij aan een recent psychologisch onderzoek, behandelplannen, DSM etc. Ook tijdens het intakegesprek is het aandeel van de behandelaar, de mening en de informatie van groot belang om de zorgvraag van de persoon correct en zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Zelfs nadat de persoon is komen wonen op een van de locaties van Woonzorgnet, blijft het belangrijk om contact te houden over de voortgang van de inmiddels bewoner. Wij gaan er van uit dat door samenwerking en verdieping van kennis en specialisatie de ondersteuning beter op het individu kan worden afgestemd.

Onze Persoonlijk Begeleiders zullen dan ook regelmatig contact hebben met de betreffende behandelaar voor overleg. Op deze manier kunnen we gezamenlijk blijven werken aan de juiste zorg voor de bewoner.