Wat verwacht je van Woonzorgnet?

Om samen met jou aan je herstel te werken, is het belangrijk dat je vertelt waarbij je begeleiding nodig hebt. Denk aan vragen als;

  • Wat heb je nodig van Woonzorgnet? Bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, contacten, daginvulling of werk?
  • Wat verwacht je van de begeleiding?
  • Hoe kunnen wij bijdragen aan je herstel? Wat zou je graag (opnieuw) op willen pakken?

Wat verwachten wij van jou?

Gedurende de tijd dat je begeleiding krijgt van Woonzorgnet, bieden wij jou de ondersteuning op weg naar meer zelfstandigheid. Je mag van ons verwachten dat wij ons 100% inzetten en wij verwachten daarbij van jou dat je:

  • Gemotiveerd bent en open staat voor begeleiding
  • Een actieve rol inneemt bij het werken aan je herstel
  • Bereid bent om kennis te maken en te werken met onze methodieken uit het Woonportfolio en dat je actief bijdraagt aan de totstandkoming van je Zorgleefplan en de evaluatie daarvan.

Zo zijn verwachtingen van beide kanten helder en is er een basis voor een goede samenwerking om het beste resultaat te halen uit jouw begeleidingstraject.