Medewerker tevredenheid & cliënttevredenheid


Ieder jaar streven we naar een hoge respons van minimaal 80%. We zijn erg blij dat dat ook lukt. Hierdoor ontstaat er een zeer reëel beeld over de waardering van zowel bewoners als medewerkers.

Cliënttevredenheidsonderzoek

De cliënttevredenheid (CQ-i) van intramurale cliënten van Woonzorgnet is in 2020 beoordeeld met een 7,7. De ambulante zorg werd beoordeeld met een 8,0. Bewoners en ambulante cliënten waarderen de dienstverlening van Woonzorgnet wederom hoog. 

De cliënttevredenheid van intramurale cliënten van Woonzorgnet is in 2019 beoordeeld met een 7,5. De ambulante zorg werd beoordeeld met een 7,9.

De score wordt gebaseerd op de volgende elementen:
Bereikbaarheid van de begeleider -  Informatievoorziening - Inspraak en keuzevrijheid - Omgang met uw begeleider - Deskundigheid begeleider - Veranderingen in klachten en functioneren - Woon- en leefomstandigheden - Aanbod van activiteiten/aanbod voor maatschappelijk herstel - Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners - Algemene mening

Medewerkerstevredenheidonderzoek
De werkgeverscore, uitgevoerd door Effectory voor Woonzorgnet, is in 2018 beoordeeld met een 7,54. Deze score is bijna 0,5 punt hoger dan de Benchmark GGZ met een 7,13 score.

De beste werkgeversscore is gebaseerd op 6 elementen: Werkgeverschap – Organisatietrots - Organisatierichting - Waardering - Werktrots - Benutten van talent.