Operational Leadership bij Woonzorgnet

Operational leadership; steeds weer meten en verbeteren op de kernactiviteiten van de organisatie.

Het begint met een unieke combinatie van klantgerichte zorg, lokaal ondernemerschap en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is het fundament voor operational leadership bij Woonzorgnet: de unieke klantbenadering vanuit de herstelgedachte, het organisatiemodel gebaseerd op resultaatverantwoordelijke teams, die stevig zijn verankerd in de lokale gemeenschap, én de efficiënt en effectief ingerichte bedrijfsvoering. Daar bovenop zijn we continue bezig om onze dienstverlening, maar ook de achterliggende processen, steeds verder te verbeteren. Zo blijven we onderscheidend en leidend. Dit hebben we uitgebreid beschreven in ons Position Paper. 

Download hier het document 'Position Paper | Zorg én Sociaal ondernemerschap'. 

Personeelssamenstelling

Totaal FTE's Woonzorgnet per 01-07-2020

Functie_________________________________ Niveau Totaal FTE
Teamleider / Begeleider verpleegkunde 5 1,78
Coordinator verpleegkunde 6 0,33
Begeleider verpleegkunde 4 3,11
Verzorgende 3 2,82
Helpende________________________________ __2__ __2,74__
Totaal Verpleging & verzorging   10,78
     
Teamleider, Persoonlijk- en Woonbegeleider MWD/SPH 5 24,36
Teamleider, Persoonlijk- en Woonbegeleider SPW 4 26,56
Woonbegeleiders SPW 3 1,34
Woonbegeleider leerling   0,44
Slaapdienstmedewerker   12,32
Ervaringsdeskundige   2,75
Ervaringsdeskundige leerling   3,84
Medew. dagactiviteiten/participatie/werkcoach  4 1,39
Medew. dagactiviteiten/participatie/werkcoach   3,64
Begeleider gezonde leefstijl 4 0,89
Geen relevante opleiding____________________ _____  __0,67__
Totaal agogisch personeel   78,2
     
Instellingshulp   2,11
Facilitair medewerker   1,83
Centrale Diensten   13,94
Overigen   0,20
Ondernemingsraad________________________ _____  __0,74__
Totaal FTE personeel Woonzorgnet   107,8