Voor wie?

Woonzorgnet biedt ondersteuning aan verschillende doelgroepen. Op onze locaties wordt uiteraard rekening gehouden met de samenstelling van de bewonersgroep en hun problematiek. 

De 3 belangrijkste doelgroepen van Woonzorgnet zijn;

  • Mensen met psychiatrische problemen,
  • Mensen met een autisme-spectrumstoornis 
  • Mensen met psychiatrische- én verslavingsproblemen.