Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

VPT is een budget waarmee je ondersteuning en dienstverlening in een thuissituatie ontvangt. Dit is vaak in een geclusterde setting.

 1. Home
 2. Aanbod
 3. Volledig Pakket Thuis

Volledig pakket thuis (VPT)

'Scheiden van wonen en zorg' en 'Volledige Pakket Thuis' (VPT), zijn termen waar je mee te maken kunt krijgen wanneer je ondersteuning nodig hebt. Maar wat betekenen ze eigenlijk? We leggen je uit waar dit voor staat en wat het precies inhoudt.

Uitleg van de begrippen

 • Scheiden van wonen en zorg: Wonen en zorg worden apart gefinancierd. Je betaalt zelf voor het wonen via huur of koop.
 • Volledig pakket thuis (VPT): Je woont in een eigen (vaak geclusterde) woning. Hier krijg je ondersteuning zoals bij beschermd wonen. Door middel van het VPT-budget ontvang je ondersteuning en dienstverlening thuis. Dit biedt meer zelfstandigheid, keuzevrijheid en diversiteit dan beschermd wonen. Je hebt meer eigen regie en bent zelf verantwoordelijk voor het gas, water, licht, het onderhoud en de inrichting van de woning.
 • Extramuraliseren: Dit is het streven om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Je krijgt dan ondersteuning die gelijkwaardig is als bij beschermd wonen. 

We onderscheiden 2 types binnen het scheiden van wonen en zorg:

 1. Financieel scheiden van wonen en zorg
  Bij het financieel scheiden van wonen en zorg wordt de zorg geleverd in een geclusterde setting (Volledig Pakket Thuis). In deze variant woon je zelfstandig. Je betaalt je eigen woonlasten.
 2. Fysiek scheiden van wonen en zorg
  Bij het fysiek scheiden van wonen en zorg wordt de zorg veelal in de thuissituatie geleverd. De aanspraak op verblijf vervalt.

In beide gevallen wordt wonen en zorg apart gefinancierd. Je betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo en eventueel via eigen middelen.

Volledig pakket thuis

Een manier waarop scheiden van wonen en zorg (extramuralisering) plaats zou kunnen vinden is door middel van het Volledig Pakket Thuis (VPT). VPT is een budget waarmee je met een indicatie met verblijf de benodigde ondersteuning en dienstverlening in een thuissituatie ontvangt. De woonlasten worden buiten de WMO/WLZ geregeld. VPT stimuleert het scheiden van wonen en zorg, omdat je zelf de woonlasten betaalt. Voor mensen met een AOW + aanvullend pensioen of mensen met eigen vermogen (erfenis, spaargeld) kan VPT financieel voordelig zijn.

Of VPT een interessante mogelijkheid voor je is, is afhankelijk van een aantal punten:

 • Om welke woning gaat het?
 • Gaat het om een woning/studio van Woonzorgnet of heb je op dit moment een eigen woning?
 • Is de woning een zelfstandige of onzelfstandige woning? In beide gevallen is VPT mogelijk.
 • Kan er huursubsidie worden aangevraagd en zo ja, hoeveel?
 • Jouw inkomen
 • Kun je bijzondere bijstand aanvragen?
 • Verklaring ‘terugkeer naar de maatschappij’. Zo kun je snel overgaan op een lage eigen bijdrage. Dit kan een aantal maanden van te voren aangevraagd worden. 

Bovenstaande punten hoef je natuurlijk niet zelf te beantwoorden en uit te zoeken. Wij ondersteunen hierbij en kijken samen welke gegevens er nodig zijn.

Woonzorgnet regio’s