Infographic 2020: terugblik op een bijzonder jaar

Ontwikkelingen en doelstellingen door corona bijgesteld

'We waren vindingrijk genoeg om te kijken naar wat wél kan, met mooie initiatieven én resultaten' - Bas

  1. Home
  2. Actueel
  3. Infographic 2020: terugblik op een bijzonder jaar

Infographic 2020: terugblik op een bijzonder jaar

De dreiging van en de maatregelen tegen het coronavirus hebben het afgelopen jaar alle facetten van Woonzorgnet geraakt. Het had impact op het leven van medewerkers, cliënten en de relatie met cliënten. Het samenwerken binnen en buiten de organisatie veranderde, alle doelstellingen en ontwikkelingen moesten worden bijgesteld. Tegelijkertijd zien we dat het ons niet alleen heeft beperkt. We waren vindingrijk genoeg om te ondernemen en te kijken naar wat wél kan: mooie initiatieven én resultaten. De cliënt- en medewerkerstevredenheid is hoger dan vorig jaar, de ambulante dienstverlening steeg met 16% en 38% van onze cliënten zijn, dankzij alle voorbereidingen vorig jaar, soepel overgegaan naar de WLZ. Ook de Woonzorgnet locaties blijven volop in ontwikkeling. Directeur Bas Steenbergen blikt terug op een bijzonder 2020.
 

Corona

Het jaar begon rustig en gestaag, om vervolgens begin maart te ontdekken dat het niet zomaar een virus was. Daarop volgde het thuis blijven, thuiswerken en afstand houden. “Inderdaad, dat was spannend. We werden flink beperkt in ons doen en laten. Tegelijkertijd was het op al onze locaties ’alle hens aan dek’ om de continuïteit en kwaliteit van onze ondersteuning te blijven waarborgen.

Daar tegenover staat positiviteit en daadkracht. De kracht en vindingrijkheid om aangepaste manier van leven, werken en zorg te onderzoeken. Zo weten we de continuïteit van Woonzorgnet te waarborgen. Als ik naar mezelf kijk, zit ik de hele dag tegen mijn laptop praten. We ontmoeten elkaar digitaal en toch weten verbinding met elkaar te maken, dat is toch fantastisch?”

En dan de aanloop naar de WLZ 

Mensen die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, hebben sinds 1 januari 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Verandert daardoor ook het zorgaanbod? “Ja, wij zijn blij met deze aanvulling. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is gericht op participatie en herstel, met als hoofddoel om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen en participeren. Natuurlijk willen we dat iedereen sociaal-maatschappelijk mee kan doen, daarvoor is de WMO ontzettend waardevol. Maar voor bepaalde groepen is dat gewoonweg niet haalbaar. Veel psychische aandoeningen kennen een chronisch verloop, gerelateerd aan moeizame sociale contacten, weinig zelfredzaamheid, middelengebruik en een slechte gezondheid. De participatiedoelstelling vanuit de WMO is voor hen soms te hoog. Professionals zijn de afgelopen jaren uitgedaagd om daar antwoord op te geven. Dat is gebeurd in de vorm van de WLZ.

‘Wij zien dat zekerheid in ondersteuning er juist aan bijdraagt dat mensen juist weer meer gaan ondernemen’

 

Zingeving en kwaliteit zijn belangrijke speerpunten in de ondersteuning vanuit Woonzorgnet. Voor iemand met een WMO-indicatie betekent dat iets anders dan voor iemand met een Wlz-indicatie. De jaarlijkse WMO toetsing met de keukentafelgesprekken is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben bijvoorbeeld een spannend moment. De onzekerheid, of zij nog steeds mogen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben, zorgt soms voor veel onnodige stress. De Wlz creëert voor de kwetsbare doelgroep rust en veiligheid. Wij zien dat zekerheid van langdurige ondersteuning er juist aan bijdraagt dat mensen weer meer gaan ondernemen. Dan weten we dat we goed bezig zijn. Natuurlijk is er een risico van hospitalisatie. Daarom is het zo fijn dat we cliënten zowel binnen de WMO als Wlz kunnen helpen. Nu kunnen we onze ondersteuning heel gericht afstemmen op de zorgvraag. Achter de schermen is alles nu goed ingericht om de nieuwe wetgeving een plek bieden.”

Bekijk hier de infographic op groot formaat (pdf)

Groei

Binnen de sociaal maatschappelijke psychiatrie heeft Woonzorgnet op alle terreinen stappen gezet. “We voldoen aan de participatiedoelstelling en ambulantisering. Daar hebben we dan ook hard aan gewerkt. Onze doelstelling voor Ambulante groei was eigenlijk hoger. Dat we ondanks corona toch een stijging van 16% hebben gerealiseerd, is boven verwachting. Met de opening van de nieuwe Werk aan de Winkel locatie in Rheden is er weer een extra buurtgerichte ontmoetingsplek waar mensen welkom zijn met vragen over dagelijks leven, financiën en participatie in het algemeen. We hebben op alle drie de locaties veel bezoekers veilig en binnen de maatregelen kunnen ontvangen en verder kunnen helpen. We merken dat die behoefte groot is.”

Mooie initiatieven door cliënten en medewerkers

“We sturen op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en cliënten, dat is verweven in het DNA van Woonzorgnet. Het Woonzorgnet journaal is een prachtig voorbeeld van mogelijkheden zien en kansen aangrijpen. Het is ontstaan vanuit de behoefte van cliënten en medewerkers om binnen de maatregelen verbinding met elkaar te zoeken. Het initiatief ontstond om een digitaal communicatieplatform te organiseren, in de vorm van een journaal. Boordevol hoopvolle boodschappen van bekende Nederlanders, interviews met collega’s, onderwerpen zoals een rookvrije GGZ en natuurlijk het coronabeleid.”

2021

Iedereen lijkt voorlopig toch nog gebonden aan de beperkingen waar we mee te maken hebben. “Dit jaar zijn we daardoor iets bescheidener in onze ambities. Dat heeft alles met corona te maken. Desondanks gaan we ook dit jaar weer stappen zetten. We staan gelukkig niet stil. De drang om in beweging te willen blijven zit heel erg in de dynamiek van de organisatie. We hopen vooral dat we niet hard geraakt worden door corona en gaan door op de weg die we in 2020 hebben ingezet.”

Ook interessant

Nieuw bij Woonzorgnet: Beschermd wonen plus
29.01

Nieuw bij Woonzorgnet: Beschermd wonen plus

NieuwsOp het terrein van Pro Persona in Nijmegen biedt Woonzorgnet vanaf nu een Beschermd wonen plus setting aan: ‘Bloesem’. Bloesem is een uniek zorgconcept dat sinds 2022 bestaat uit een intensieve samenwerking tussen Woonzorgnet en…

Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk bundelen krachten 
25.01

Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk bundelen krachten 

NieuwsWoonzorgnet en Compleet Mensenwerk gaan juridisch verder als één organisatie. Vanaf april 2022 werken Woonzorgnet en Compleet Mensenwerk al intensief samen, met het oog op een fusie in de toekomst. Op 1 januari 2024 werd…