Hulpvraag

Als je een hulpvraag hebt, dan kun jij je melden bij de gemeente waar je woont. De gemeente zal samen met jou onderzoeken welke hulp je nodig hebt. Mocht daarbij de voorkeur uitgaan naar Woonzorgnet, dan kun je dit aangeven en zal worden onderzocht of dit tot een van de mogelijkheden behoort.

Als jij je aan wilt melden bij Woonzorgnet kan onze afdeling Zorgbemiddeling je ook helpen om na te gaan welke mogelijkheden er voor je zijn per gemeente. Onze afdeling Zorgbemiddeling is te bereiken op T: (0317) 398 800.

Enkele informatieve websites hierover:

- Informatie van de Zorgwijzer www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

- Informatie gemeente Arnhem www.zodoenwijhetinarnhem.nl

- Informatie gemeente Doetinchem www.doetinchem.nl/met-elkaar-voor-elkaar

- Informatie gemeente Nunspeet www.nunspeet.nl

Beschermd wonen bij Woonzorgnet

Heb je interesse om bij Woonzorgnet te komen wonen, dan kun je jezelf aanmelden. Ook kun je contact opnemen met de gemeente waarin je woont.

Zodra het dossier compleet is word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij een positief advies van de intakecommissie zal er een tweede gesprek plaatsvinden met de Teamleider op locatie. Als dat gesprek van beide kanten positief wordt ervaren, dan heten wij je van harte welkom!

Persoonlijke en volwaardige woonruimte

Net zoals bij de meeste andere Beschermd Woonvoorzieningen hanteert Woonzorgnet de herstelbenadering als richtinggevend kader voor de dienstverlening. Alleen gaan wij wat stappen verder. Herstel begint met een persoonlijke en volwaardige woonruimte die mensen naar eigen smaak kunnen inrichten. Een eigen plek in een veilige en beschermde omgeving waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Onze begeleiders bieden de woonondersteuning met specifieke diensten zodat men op een persoonlijke wijze aan het eigen herstel proces kan werken.

Persoonlijk Begeleider

Iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Woonzorgnet komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner een zorgleefplan op. Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met  de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleider

Daarnaast realiseren Woonbegeleiders 24-uurs beschermd wonen waarbij het accent ligt op zowel individuele ondersteuningsvragen als op de leefomgeving per locatie. Op elke locatie hebben bewoners te maken met meerdere Woonbegeleiders. Zij helpen om nog meer grip te krijgen op de ondersteuningsvragen door samen de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften per levensdomein.

Meer weten over wonen bij Woonzorgnet en hoe anderen het ervaren?                     Bekijk de foto's en lees onze bewonersverhalen!