Aanvullende producten en diensten

Deze voorzieningen gelden zowel voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

  1. Home
  2. Diensten
  3. Cliëntvoorzieningen

Cliëntvoorzieningen

Voor mensen die bij Woonzorgnet wonen bieden we naast ondersteuning ook aanvullende diensten voeding en wonen ook andere producten en diensten aan. Sommigen worden als extra service aangeboden. Wanneer bewoners van een extra service gebruik willen maken, vragen wij in sommige gevallen een bijdrage. 

Digitale voorziening: cliëntportaal

Wanneer je ondersteuning van Woonzorgnet krijgt, heb je het recht om jouw digitale dossier in te zien. Dit kan ook zonder hulp van je begeleider, zelf vanuit huis. Mocht je het fijn vinden, dan kan er naast jou ook een vriend of familielid toegang krijgen tot jouw cliëntportaal. Een inlog kun je op elk gewenst moment aanvragen.

Deze informatie kun je inzien in het cliëntportaal:

  • Personalia: jouw persoonsgegevens
  • Relaties: een overzicht van de contactgegevens
  • Domeinen: hierin vind je de leefgebieden uit de zelfredzaamheidsmatrix
  • Doelen: een overzicht van jouw doelen
  • Rapportages

Beschermd wonen voorzieningen

 

 

Service Woonzorgnet

Eigen verantwoording

Voeding __________________ __________________
Maaltijden, eten en drinken X  
Tussendoortjes X  
Dieetvoeding medische indicatie X  
Dieetvoeding zonder medische indicatie   X
     
Vervoer __________________ __________________
Tussen locaties   X
Naar dagbesteding (afh. van afspraken)   X
Begeleiding bezoek arts (mits zorginhoudelijk bepaald) X  
Sociale activiteiten (mits zorginhoudelijk bepaald) X  
     
Wassen __________________ __________________
Waskosten ondergoed, bovengoed X  
Waskosten linnengoed X  
Stoomkosten / speciale reiniging   X
     
Media __________________ __________________
Gebruik telefoon   X
Aanwezigheid TV- en internet aansluiting X  
Gebruik TV-aansluiting X  
Gebruik internetaansluiting (kleine vergoeding) X  
     
Studio __________________ __________________
Gemeubileerd (indien gewenst) X  
Eigen douche en toilet (op meeste locaties) X  
Eigen voordeur X  
     
Hulpmiddelen __________________ __________________
Opladen elektrische hulpmiddelen X  
Aanschaf kleine hulpmiddelen X  
Aanschaf grote hulpmiddelen   X
    WLZ aanvaag via zorgkantoor
Verzekeringen __________________ __________________
Verzekering studio X  
Verzekering inboedel Woonzorgnet X  
Verzekering inboedel eigen meubilair   X
Aansprakelijkheidsverzekering   X
Zorgverzekering   X
Uitvaartverzekering   X
Overige verzekeringen   X
     
Overig __________________ __________________
Zorg bij overlijden (gedeeltelijk, zie brochure dienstverlening) X  

 

Vertrek

In de dienstverleningsovereenkomst is één maand opzegtermijn afgesproken. Op de dag van vertrek dient de studio leeg opgeleverd te worden. Gebeurt dit niet, dan moet Woonzorgnet de persoonlijke bezittingen tijdelijk opslaan. De kosten van eventuele opslag (à  € 100 per maand) zijn voor rekening van de vertrekkende bewoner.

Geestelijke verzorging

Voor geestelijke verzorging kunnen cliënten participeren in de lokale geloofsgemeenschap. 

Extra voorzieningen

Woonzorgnet biedt geen extra voorzieningen aan zoals winkels, restaurants of bijvoorbeeld een kapper. Cliënten maken gebruik van de faciliteiten in de nabije omgeving, zodat zij zoveel mogelijk zelf participeren in de maatschappij. Dit bevordert de zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Welzijn en recreatie

Op elke locatie vinden welzijns- en recreatie-activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd in samenspraak met de cliënten van de locatie en de cliëntenraad, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeftes.

Woonzorgnet regio’s