Ervaringsdeskundigheid

Herstel & ervaringsdeskundigheid

Iedereen heeft de regie om zelf invulling te kunnen geven aan het eigen herstelproces

  1. Home
  2. Diensten
  3. Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Vaak weet je zelf heel goed wat voor jou werkt en wat niet. Maar soms is het moeilijk hier concreet uitvoering aan te geven. Dat kan komen door psychische problematiek, negatieve ervaringen, onvoldoende steun door anderen, onzekerheid etc. Wij bieden begeleiding en ondersteuning door onder andere ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen beschikbaar te stellen. Samen met begeleiders realiseren zij de herstelondersteunende dienstverlening. Onze doelstelling: iedereen heeft de regie om zelf invulling te kunnen geven aan het eigen herstelproces. Niet voor niets is ons motto Jezelf zijn!

Herstel

Herstel gaat over iets anders dan genezing. In een herstelproces zoek je naar een persoonlijke balans. De balans tussen jou als uniek persoon en de persoon die lijdt aan psychische problematiek en daarmee moet leren omgaan. Het herstelproces is daarom altijd een uniek en persoonlijk proces. Je leert als individu omgaan met eigen ervaringen die te maken hebben met psychiatrische problemen. Het is een proces waarin je je eigen interesses en kwaliteiten opnieuw ontdekt en leert waarderen. Hierdoor kunnen mensen weer een zinvolle invulling geven aan het leven en kunnen zij van betekenis zijn voor anderen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van mensen met psychische problemen. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Bij Woonzorgnet is ervaringsdeskundigheid een belangrijke pijler in het herstelproces en wordt de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of cliënten die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van anderen. Ze brengen naast persoonlijk contact ook specifieke activiteiten onder de aandacht, zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Herstelwerkgroepen

Dit zijn zelfhulpgroepen. Leden maken kennis met het begrip herstel. Aan de hand van thema's worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. Daarbij wordt ingegaan op een herstelthema. Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen zij een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief. De belangrijkste doelstelling van deze groepen is om deelnemers de gelegenheid te bieden om hun herstel zelf actief op te pakken en de regie over hun eigen leven terug te nemen (empowerment). De ervaring leert dat, naarmate het traject vordert, deelnemers zich regelmatig ontwikkelen tot ervaringsdeskundigen. Dat is echter niet het doel op zich.

Herstelondersteuning

Bij Woonzorgnet kun je op elk moment van de dag werken aan herstel. Hiervoor maken we gebruik van E-herstel. Dit is een online programma waarbij je door middel van opdrachten, filmpjes en tips in je eigen tempo kan werken aan je herstel. Ook is er de mogelijkheid om online met het eigen herstelverhaal aan de slag te gaan. Naast E-herstel en de begeleiding die bewoners krijgen vanuit de teams, kun je ook één of meerdere cursussen volgen. Cursussen die meer inzicht geven in jouw eigen herstelproces. 

'Het is fijn om met iemand te kunnen praten die begrijpt wat ik meegemaakt heb'

Cursussen

Deze cursussen zijn ontwikkeld door en voor cliënten en ervaringsdeskundigen in de GGZ. Het is gebaseerd op kennis en ervaring die hen aantoonbaar heeft geholpen.

  • WRAP: WRAP is een hulpmiddel om je leven in te richten op een manier waar jij je goed bij voelt. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en zoek je naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. Door het maken van actieplannen kun je deze kennis systematisch ordenen en gericht in je leven toepassen.
  • Herstellen doe je zelf: De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten over thema's die met herstel te maken hebben: De betekenis van herstel voor de deelnemers, persoonlijke ervaringen met herstel, wensen voor de toekomst, persoonlijke waarden, keuzes maken en doelen stellen, rollen in het dagelijks leven, maatschappelijke participatie, sociale steun uit de directe omgeving, empowerment en assertiviteit. In elke bijeenkomst wordt een thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. Elementen die de cursus waardevol maken zijn: Het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en huiswerkopdrachten.
  • Werken met je eigen ervaring: Deze cursus wordt succesvol gebruikt om deelnemers te ondersteunen in hun eerste stappen op weg naar ervaringsdeskundige. Het is vooral een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om hun eigen ervaringen als cliënt binnen de GGZ of verslavingszorg in te zetten. 

Woonzorgnet regio’s