Woonportfolio

Ondersteuning methodisch en planmatig

Gebruik maken van eigen mogelijkheden en talenten.

 1. Home
 2. Diensten
 3. Woonportfolio

Woonportfolio

Onze dienstverlening stemmen we af op jouw behoefte en mogelijkheden. Dit doen we o.a. met behulp van het Woonportfolio. Dit is een soort menukaart van ondersteuningsmogelijkheden, methodieken en instrumenten. Hiermee kunnen we jouw herstelproces optimaal ondersteunen. Dit helpt om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Methodisch en planmatig. Handig, want zo weet je precies wat je mag verwachten van onze dienstverlening. 

We nodigen je uit om jouw persoonlijke levensverhaal te vertellen en je ambities in kaart te brengen. Naast persoonlijke gesprekken gebruiken begeleiders verschillende 'gereedschappen' om samen met jou ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. Deze worden op jouw persoonlijke situatie afgestemd. Samen met jou en eventueel andere betekenisvolle contacten creëren we passende voorwaarden. We kijken hierbij naar jouw mogelijkheden, talenten, rollen en sociale contacten. Dit geeft meer vertrouwen in jouw eigen kracht, bewustwording en de acceptatie van jouw eigen verhaal. Zo kun jij binnen jouw eigen vermogen (weer) meedoen. Wij geloven er in dat jij de macht en kracht hebt om zelf stappen te zetten.

De belangrijkste instrumenten in het Woonportfolio zijn:

 • Het begeleidingsgesprek
 • PDP-methode (Person Driven Planning)
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Checklists per levensdomein
 • E-herstel
 • WRAP/IPS

Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaal maatschappelijke rollen en sociale contacten.

Dit is hoe wij meten:

 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Participatieladder
 • Mansa (kwaliteit van leven)

We hanteren de volgende levensdomeinen en modules: 


Woon- en leefomstandigheden: 'Je thuis voelen'

 • Huishouden, aangenaam en prettig wonen
 • Financiën en administratie (structuur en ordenen)
 • Boodschappen en koken        

Participatie: 'Midden in de samenleving'

 • Relaties, sociale contacten
 • Dagbesteding, werk en school
 • Vrije tijd en hobby’s     

Welbevinden: 'Je prettig voelen'

 • Psychisch welbevinden (acceptatie, zelfvertrouwen, herstel)
 • Zingeving
 • Empowerment

Gezondheid: 'Gezond en vitaal'

 • Medicatie en middelengebruik
 • Leefstijl: gezond eten en bewegen
 • Persoonlijke verzorging/hygiëne

Voorbeelden van groeps- en trainingsprogramma's:

 • Groepsprogramma: Minder piekeren
 • Groepsprogramma: Beter slapen doe je zo
 • Groepsprogramma: Minder stress
 • Trainingsprogramma op maat: Aangenaam wonen
 • Trainingsprogramma op maat: Gezond eten en bewegen
 • Trainingsprogramma op maat: Zingeving en empowerment
 • Trainingsprogramma op maat: Relaties en contacten
 • Trainingsprogramma op maat: Vaardig in omgaan met geld en administratie

Woonzorgnet regio’s