Informatie voor familieleden

Informatie voor familieleden

Contact met familieleden, vrienden en kennissen is belangrijk voor het herstelproces.

  1. Home
  2. Voor wie
  3. Informatie voor familieleden

Samen werken aan een goede relatie

Om mensen op de juiste manier te kunnen begeleiden, is samenhang en afstemming nodig met familieleden, vrienden en kennissen. Samen doen, grenzen stellen en de juiste keuzes maken op een open en transparante wijze. Wij kiezen voor een directe vorm van ondersteuning als onderdeel van het begeleidingsplan.

Soms lijkt iemand in twee verschillende werelden te leven. Het leven thuis (eventueel op een Woonzorgnet locatie) en het leven bij familie en vrienden. Vragen als: ‘Hoe sta ik in de wereld?’ en 'Aan welke eisen en verwachtingen moet ik bij wie voldoen?' worden dan heel concreet. Dit kan tot onbegrip en frustratie leiden, waardoor iemand zich terugtrekt. Contact is niet altijd eenvoudig. Soms is er (te) veel gebeurd in familieverband en zijn verhoudingen beschadigd. Onze begeleiders zullen hier zo goed mogelijk in begeleiden. 

Waar mogelijk worden familieleden en/of vrienden betrokken bij:

  •  Het intakeproces.
  •  De het tot stand komen van het begeleidingsplan.
  •  Het onderzoek naar de kracht en mogelijkheden van het eigen netwerk.
  •  De realisatie van de begeleidingsdoelen.
  •  De halfjaarlijkse evaluatie van de begeleidingsplannen.
  •  Familiedagen en andere bijeenkomsten op locatie.

Bovenstaande activiteiten zullen altijd in samenspraak gemaakt worden. Er is geen familieraad. 

Woonzorgnet regio’s