Klachten

Ben je niet tevreden?

Maak het eerst bespreekbaar met de medewerker of Teamleider.

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Klachten

Klachten

Woonzorgnet doet haar uiterste best om de ondersteuning en begeleiding in goede banen te leiden. Het kan voorkomen dat er toch iets is waar je niet tevreden over bent. Dat noemen we een klacht. De meest eenvoudige manier is dit bespreekbaar te maken bij de betrokken medewerker, en hem of haar hierop aan te spreken. Wanneer dat geen effect heeft of wanneer de drempel daarvoor te hoog is, kun je ook terecht bij jouw Teamleider. Wij zullen dan de klacht schriftelijk vastleggen. Mocht er om wat voor een reden dan ook toch iets zijn waar je ook met de Teamleider niet uitkomt, dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Indien je zelf niet tot een bevredigende oplossing komt met de medewerker of Teamleider, kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ingrid Nauta is een onpartijdige bemiddelaar en is er om te proberen samen een oplossing te vinden. Ingrid is niet in dienst van Woonzorgnet. Mocht het niet lukken om samen tot een oplossing te komen, dan gaat je klacht door naar de klachtencommissie. Ingrid is op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Je wordt direct te woord gestaan of je krijgt binnen 24 uur een reactie. Bij dringende zaken ’s avonds of in het weekend kan het iets langer duren voordat zij reageert.

Contactgegevens Klachtenfunctionaris Ingrid Nauta

T: 06 8305 6400
E: klachtenfunctionaris@woonzorgnet.nl

De klachtencommissie

Als je klacht door de klachtenfunctionaris wordt doorverwezen naar de klachtencommissie ontvang je van de ambtelijk secretaris een formulier waarop je de klacht kunt omschrijven. Als je schriftelijke klacht is ontvangen door de klachtencommissie, treedt de klachtenprocedure in werking. Dat gaat als volgt:

  1. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is ontvangen en wordt behandeld. Daarnaast wordt de medewerker tegen wie de klacht is gericht op de hoogte gesteld.
  2. De klachtencommissie nodigt jou en de betrokken medewerker uit voor een hoorzitting. De klager kan verzoeken om apart te worden gehoord en hij of zij kan zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, een vriend of de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Ook de medewerker kan zich door iemand laten bijstaan.
  3. De klachtencommissie beslist vervolgens of de klacht gegrond is. Dat betekent dat de commissie bepaalt in hoeverre de klacht terecht is. Zo nodig doet de commissie aanbevelingen aan het bestuur van Woonzorgnet.
  4. Deze beslissing wordt schriftelijk aan de direct betrokkenen en de Directie van Woonzorgnet toegezonden. De klachtencommissie heeft 6 weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Als het langer duurt moet de commissie dit aan klager en de betrokken medewerker laten weten en daarbij ook de redenen noemen. Vervolgens mag deze termijn met ten hoogste 4 weken verlengd worden.
  5. Het bestuur zal de door de klachtencommissie verstuurde beslissing, binnen één maand beoordelen en de uiteindelijke beslissing terugkoppelen aan de betrokkenen.

De geschillencommissie

Woonzorgnet is aangesloten bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidzorg. Hier kun je desgewenst alsnog je klacht indienen

 

Klokkenluidersregeling

Indien je melding wilt maken van een (vermoeden van) een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding komt, gaat dit de klachtenprocedure te boven. In dat geval kun je als medewerker, vrijwilligers, leden van de cliëntenraad en/of leverancier melding maken via de Klokkenluidersregeling.

Cliëntondersteuning onafhankelijk van Woonzorgnet: Zorgbelang Inclusief

T: 0900-2438181
E: info@zorgbelanginclusief.nl                                                                               
Postbus 5310, 6802 EH Arnhem                                                                  
Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Meer informatie

Woonzorgnet regio’s