Ben je niet tevreden?

Maak het eerst bespreekbaar met de medewerker of Teamleider.

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Klachten

Dit kun je doen wanneer je niet tevreden bent

Wij doen onze uiterste best om je naar tevredenheid te ondersteunen en begeleiden. Het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Dat noemen we een klacht. We willen dan graag samen met jou tot een goede oplossing komen. Het is altijd mogelijk om rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris te stappen, wanneer je het niet wilt of kunt bespreken met degene waar je klacht over gaat. Onderstaande stappen zijn een advies hoe de procedure eruit kan zien: 

Stap 1 : Bespreekbaar maken

Ga in gesprek met de persoon waar je een klacht over hebt of bespreek het met je begeleider.

Stap 2: Vertrouwenspersoon

Kom je er met de persoon in kwestie of jouw begeleider niet uit? Dan luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal.

Stap 3: Klachtenfunctionaris

Dit is een onpartijdige bemiddelaar die samen met jou probeert een oplossing te vinden wanneer je er met de vertrouwenspersoon niet uit komt. De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Woonzorgnet.

Stap 4: Klachtencommissie

Woonzorgnet is aangeslotenbij het Centraal bureau klachtenmanagement in de zorg (CBKZ). Hier kun je terecht wanneer je er met de klachtenfunctionaris niet uit komt. Als je klacht door de klachtenfunctionaris wordt doorverwezen naar de klachtencommissie ontvang je van de ambtelijk secretaris een formulier waarop je de klacht kunt omschrijven. Als je schriftelijke klacht is ontvangen door de klachtencommissie, treedt de klachtenprocedure in werking. Dat gaat als volgt:

  • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is ontvangen en wordt behandeld. Ook de medewerker tegen wie de klacht is gericht wordt op de hoogte gesteld.
  • De klachtencommissie nodigt jou en de betrokken medewerker uit voor een hoorzitting. De klager kan verzoeken om apart te worden gehoord en hij of zij kan zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid, een vriend of de (onafhankelijke) vertrouwenspersoon. Ook de medewerker kan zich door iemand laten bijstaan. 
  • De klachtencommissie bepaalt in hoeverre de klacht terecht is. Zo nodig doet de commissie aanbevelingen aan het bestuur van Woonzorgnet. 
  • Deze beslissing wordt schriftelijk aan de direct betrokkenen en de directie van Woonzorgnet toegezonden. De klachtencommissie heeft 6 weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Als het langer duurt moet de commissie dit aan klager en de betrokken medewerker laten weten en daarbij ook de redenen noemen. Vervolgens mag deze termijn met ten hoogste 4 weken verlengd worden. 
  • Het bestuur zal de door de klachtencommissie verstuurde beslissing, binnen één maand beoordelen en de uiteindelijke beslissing terugkoppelen aan de betrokkenen.
  • Contact CBKZ: stuur een mail naar klachten@cbkz.nl of bel 0183-682829 

Stap 5: Geschillencommissie

Woonzorgnet is aangesloten bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidzorg. Hier kun je desgewenst alsnog je klacht indienen. Meer informatie >

'Een klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk'

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt?

Dan kun je ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliënt­ondersteuner. Woon je in Gelderland dan kun je terecht bij: Zorgbelang Inclusief: Postbus 5310, 6802 EH Arnhem. Mail of bel Zorgbeland Inclusief. Woon je in Brabant, dan kun je terecht bij: Zorgbelang Brabant-Zeeland: Ringbaan Zuid 44, 5022 PN Tilburg. Mail of bel Zorgbelang Brabant-Zeeland

Klokkenluidersregeling

Indien je melding wilt maken van een (vermoeden van) een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding komt, gaat dit de klachtenprocedure te boven. In dat geval kun je als medewerker, vrijwilligers, leden van de cliëntenraad en/of leverancier melding maken via de Klokkenluidersregeling.

Meer informatie

Woonzorgnet regio’s