Missie & visie

De missie en visie van Woonzorgnet

Dit is wie wij zijn, waar we voor gaan en waar we ons hard voor maken

  1. Home
  2. Woonzorgnet
  3. Missie & visie

De missie & visie van Woonzorgnet

Onze missie

Wie zijn wij
Wij zijn een innovatieve zorgonderneming die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle dagbesteding.

Wat doen wij
Onder het motto Jezelf zijn ondersteunen wij mensen met een psychiatrische beperking om een door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en hun sociale omgeving.

Hoe doen wij dat
We leveren niet alleen uitstekende zorg en dienstverlening, bedrijfsmatig organiseren we dat ook op een efficiënte en effectieve wijze. Hiermee creëren we ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze zorgverlening en van ons sociaal ondernemerschap.

Werkgeverschap
Bij al onze medewerkers stimuleren wij de persoonlijke en professionele ontwikkeling en bieden daarmee voor iedereen de mogelijkheid en kans zich te ontplooien tot ieders gewenste niveau.

Hoe werken wij samen met anderen
Naar samenwerkingspartners stellen wij ons open en naar buiten gericht op, erkennen wij de wederzijdse belangen en zoeken wij gezamenlijk naar oplossingen.

Wat zijn onze ambities
Wij hebben de ambitie om met een heldere, platte en efficiënte organisatie invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige woonvormen met bijbehorende hoogwaardige dienstverlening daar waar die in Nederland gewenst is.

Onze visie

Door de juiste omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, ontstaat een optimale omgeving waarin een cliënt met de professionele ondersteuning van begeleiders tot een optimale invulling van zijn of haar persoonlijke woon- en leefsituatie kan komen. Daarom staat bij Woonzorgnet de cliënt met zijn of haar persoonlijke situatie centraal en is zijn of haar optimale beleving en tevredenheid ons hoogste doel. Alle overige processen binnen onze organisatie zijn daaraan ondersteunend en dienstbaar. 

Woonzorgnet regio’s